היועמ"שים הפרו הכללים החלים עליהם?

בפורום המשפטי טוענים כי דווקא שומרי הסף, הממונים על שמירת החוקים, התקנות והכללים, עברו על כללי התקשי"ר במכתב נגד חוק היועמ"שים.

חזקי ברוך , כ"ז בחשון תשע"ט

יבדוק? מנדלבליט
יבדוק? מנדלבליט
צילום: יוסי זמיר דוברות לשכת עורכי הדין

עו"ד יותם אייל מהפורום המשפטי למען ישראל פנה היום (שני) ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט, בעקבות "מכתב היועמ"שים" נגד החוק שזכה לכינוי "חוק היועמ"שים".

במכתבו הזכיר אייל כי אתמול פורסם בכלי התקשורת כי 20 יועצים משפטיים של משרדי ממשלה שונים שלחו מכתב פומבי בו ביקשו ממך לפעול על מנת למנוע את חקיקתו של חוק היועמ"שים הנידון בימים אלו בכנסת.

"כללי התקשי"ר והנחיית היועמ"ש בנושא קובעים באופן ברור את כללי הפרסום והביקורת החלים על עובדי המדינה, בין השאר קובעים הכללים בסעיף 42.536(א) כי לא יבקר עובד מדינה באופן פומבי את הכנסת וועדותיה, כמו כן נקבע בסעיף 42.537 כי קיים איסור לעובדי מדינה לבקר באופן פומבי את הממשלה והחלטותיה", כתב אייל ליועמ"ש.

לדבריו, "בימים אלו נדונות שתי הצעות חוק בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בעניין מינוי היועמ"שים במשרדי הממשלה: הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק פרטית. לדעתנו, פרסומו של מכתב באופן פומבי המבקר את הצעות החוק הנ"ל, מהווה ביקורת פסולה על עבודת ועדות הכנסת ועל הממשלה והוא דבר המנוגד באופן ברור לכללי התקשי"ר והנחיית היועמ"ש בנושא".

"חשוב לציין כי קיים משנה חומרה בעצם פרסום המכתב על ידי יועצים משפטיים אשר אמונים על אכיפת התקשי"ר במשרדי הממשלה ובוודאי מכירים את הוראותיו הברורות", הוסיף אייל וציין, "אין זו הפעם הראשונה שנושא זה עולה לדיון. כפי שקרה למשל בבחירתך להופיע בוועדת החוקה בניגוד ללשון הנחיית היועמ"ש, בדיון טענת כי תפקידו הייחודי של היועמ"ש מקיים חובה על היועמ"ש - במקרים בהם הוא רואה עוול - לבוא ולטעון כנגדו. עם זאת, גם בהניח כי דבר זה עומד עם פרשנות החוק, בוודאי הוא אינו מתקיים ביחס ליועצים משפטיים של משרדי הממשלה השונים".

"לפיכך אנו פונים אליך בבקשה לבדוק את התנהלות היועצים והאם היא עולה בקנה אחד עם הוראות התקשי"ר", חתם עו"ד אייל את מכתבו למנדלבליט.