אושר: גביית תשלומים - ללא ריבית

על פי ההצעה, יוסמך שר הפנים לאשר היתר עסקה כדי שהליכי הגביה והתשלומים ברשויות המקומיות יתקיימו ללא חשש מאיסור ריבית

מיכל לוי , כ"ט בחשון תשע"ט

ינון אזולאי
ינון אזולאי
צילום: דוברות הכנסת – נועם ריבקין פנטון

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות לפיה שר הפנים יוסמך לחתום על היתר עסקה ובכך למנוע איסור ריבית.

על פי ההצעה, לשר הפנים תהא הסמכות לחתום ולאשר היתר עסקה, שיפורסם ברשומות, בשם כל הרשויות המקומיות בישראל, כדי שהליכי הגביה והתשלומים ברשויות המקומיות יתקיימו ללא חשש מאיסור ריבית.

בדברי ההסבר נכתב: "איסור ריבית הוא מהאיסורים החמורים בתורה, והוא חל הן על הלווה והן על המלווה. דא עקא, שבמציאות הכלכלית כיום הריבית היא מכשיר פיננסי בסיסי. כדי לפתור את הבעיה, מקובל להשתמש בהיתר עסקה, על פיו הלווה אינו משלם למלווה ריבית, אלא משתף אותו ברווחים שכספו הניב. היתר העסקה כולל מנגנון על פיו יקבל המלווה בפועל סכום זהה לסכום הריבית שבה הוא מעוניין, אם כי קיימת אפשרות תיאורטית שכתוצאה מהיתר העסקה יפסיד המלווה חלק מכספו. הבנקים כולם חתומים על היתר עסקה ועל פי הפסיקה הוא מחייב מבחינה משפטית".

"חלק ניכר מאזרחי המדינה מקיימים משא ומתן ותשלומים הן כנישומים והן כספקים מול השלטון המקומי, אלא שבשונה מאשר בתחום הבנקאות, רשויות רבות אינן חתומות על היתר עסקה. משמעות הדבר מבחינה ההלכתית היא שאדם החייב כסף לרשות מקומית או ספק שהרשות חייבת לו תשלום עובר לדעת מרבית הפוסקים על איסור הלוואה בריבית", לשון דברי ההסבר.

עוד צויין כי "הדבר בעייתי משתי בחינות: הראשונה, למידע בדבר קיומו של היתר עסקה חשיבות הן לנישום שומר מצוות המחויב בתשלום הריבית, וכן לספק שומר המצוות המעוניין לקבל את כספו מהרשות בלי חשש הלכתי."

מגיש ההצעה, ח"כ ינון אזולאי, אמר כי "באמצעות הצעה זו גם ציבור שומר תורה ומצוות יוכל ליהנות מהשירותים של העיריות, לבצע עסקאות ובכל גם נגביר את התחרות מה שיוביל להורדת מחירים".