בנק לאומי: עלייה של כ-11% ברווח הנקי

הבנק מציג תשואה להון של 10.2% בתשעת החודשים הראשונים של 2018. לאומי יחלק דיבידנד בסך 375 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השלישי.

ערוץ 7 , ה' בכסלו תשע"ט

בנק לאומי
בנק לאומי
צילום: Yossi Zamir/Flash 90

הרווח הנקי של בנק לאומי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם ב-2,569 מיליון שקלים, בהשוואה ל-2,318 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר על עלייה של כ-11%.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-936 מיליון שקלים, בהשוואה ל-820 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של כ-14%.

התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמדה על שיעור של 10.2%, בהשוואה לתשואה של 9.7% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון ברבעון השלישי של 2018 עמדה על שיעור של 11.2%, בהשוואה לתשואה של 10.3% ברבעון המקביל אשתקד.

הבנק מציג המשך מגמת השיפור ביחס היעילות - יחס של 59.8% בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בהשוואה ליחס של 62.9% בתקופה המקבילה אשתקד; יחס של 55.8% ברבעון השלישי של 2018 לעומת יחס של 64.4% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמדו על שיעור של 0.15% מתיק האשראי.

כמו כן, יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2018 הסתכם ב-11.25%, ויחס ההון הכולל הסתכם
ב-14.69%.

בנק לאומי יחלק דיבידנד בסך 375 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השלישי. הדיבידנד המצטבר לתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ-1,028 מיליון שקלים.

בסוף מאי 2018 החל הבנק ביישום תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון שקלים. עד בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, רכש הבנק מניות בהיקף של 642 מיליון שקלים.

הכנסות הריבית נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עלו בכ-660 מיליון שקלים, גידול של 11.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הריבית נטו ברבעון השלישי של השנה גדלו בשיעור של 14.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עלו בכ-70 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מקורו במענק הירתמות לעובדים שנרשם ברבעון השני של השנה, על רקע שינויים מבניים בבנק. ההוצאות ברבעון השלישי של 2018 היו דומות להוצאות ברבעון המקביל אשתקד.