מכללת הרצוג תועבר לתקצוב ות"ת

המועצה להשכלה גבוהה אישרה את מעבר המכללה מהאחריות התקצובית של משרד החינוך לאחריות של הוועדה לתכנון ותקצוב (הות"ת) של המל"ג.

אלירן אהרון , ו' בכסלו תשע"ט

לומדים בהרצוג
לומדים בהרצוג
מכללת הרצוג

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והעומד בראשה, השר נפתלי בנט, אישרו השבוע (ג') את מעבר המכללה מהאחריות התקצובית של משרד החינוך לאחריות של הוועדה לתכנון ותקצוב (הות"ת) של המל"ג.

העברת המכללה היא חלק ממהלך נרחב להעברת התקצוב של המכללות האקדמיות ממשרד החינוך לות"ת ומהווה צעד אסטרטגי מהותי, שנועד לאפשר תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות ות"ת, להגביר את החופש האקדמי והמינהלי ולהשוות את מעמדן לשאר המוסדות האקדמאיים בישראל.

כזכור, לקראת המעבר לתקצוב הות"ת עלה החשש במועצת החמ"ד כי המכללות הדתיות לא יוכלו לשמור על צביונן הדתי וזאת מכיוון שחוק המל"ג מחייב מוסדות המתוקצבים על ידי המל"ג בסטנדרטים שאינם עולים בקנה אחד עם הצביון הדתי, למשל: הפרדה בין גברים לנשים, קביעת חומר הלימודים ובחירת הסגל האקדמי וצוותי ההנהלה. בזכות התערבות השר בנט התאפשר המעבר באופן המשמר את אופיין הדתי של המכללות ובתוכן מכללות הרצוג וליפשיץ. בנוסף סייע השר למכללה, באמצעים שונים, לעמוד בתנאי הסף אותן הציבה המל"ג כתנאי למעבר.

המהלך התחיל כבר בינואר 2013 בו אישרה המל"ג איחוד בין המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ בירושלים לבין מכללת יעקב הרצוג לחינוך בגוש עציון. בעקבות האיחוד, ובהתאם להנחיות מל"ג החל הליך המעבר לות"ת שכלל בדיקה מעמיקה בשורה של היבטים, בהם: איתנות פיננסית, היבטים משפטים, תשתיות ואיכות הוראה. בסיוע השר בנט ובתום הבדיקה בה נמצא כי המכללה עומדת בכל התנאים המקדימים, השבוע החליטה המל"ג לאשר את המעבר לות"ת.

לאחר אישור המעבר אמר בנט, "אנחנו ממשיכים בהזנקת ההשכלה הגבוהה בישראל. שגשוג המכללות הדתיות מהווה מרכיב חשוב בהגדלת מעגלי ההשכלה והתעסוקה בקרב הציבור הדתי בישראל. בתחילת הדרך הבטחתי כי אלווה את התהליך מקרוב כך שיתאפשר פיתוח המכללות תוך שמירה על צביונן הייחודי ואורח החיים של הסטודנטים. הבטחנו וקיימנו.

אני מברך את מכללת הרצוג על הבשורה המשמעותית שהבאנו היום לציבור הלומדים, דבר שישביח את האיכות האקדמית ויסייע להתפתחות המוסד במגוון אפיקים. יחד נמשיך להצעיד את ההשכלה הגבוהה קדימה".