תפילה מהמקום הנכון. הרב אדרי לפרשת ויצא

האם יש לאנטישמיות המלווה אותנו מימי יעקב ועד ימינו אלה מניע כלשהו? האם יש לה הסבר? מה הם רוצים מאיתנו? הרב נסים אדרי לפרשת ויצא

שמעון כהן , ח' בכסלו תשע"ט

להתפלל מתוך המקום הנכון
להתפלל מתוך המקום הנכון
צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90

תפילה מהמקום הנכון. הרב אדרי

בפרשתנו אנחנו מתוודעים לכל סוגיית בניין בית ישראל. מיד עם לידת האומה הישראלית מלווה אותנו האנטישמיות, שנאת עולם לעם עולם וחז"ל מזהים את שנאת לבן כקשה יותר משנאת פרעה.

האנטישמיות של לבן היא אנטישמיות נסתרת של מי שחש ומתנהל כפטרון של יעקב, הוא הקובע במה יעבוד, מרמה עשרת מונים, הוא קובע את שכרו, הוא קובע למי יינשא ומכריז שילדיו של יעקב שלו הם, הוא זקוק ליהודי כדי להצליח, אבל כאשר היהודי מבקש להתנער מהעבדות מתגלית השנאה הרצחנית בדבריו 'יש לאל ידי לעשות עימכם רע', ואלמלא התגלות ה' אליו היה מבצע את זממו הרע.

שוב ושוב עולה השאלה האם שנאת ישראל בכל הדורות נובעת מההצלחה הכלכלית, מהדרגה הרוחנית או מכל סיבה אחרת, או שאולי אין לה סיבה כלל ועיקר? מה הם רוצים בשנאתם אותנו?

אבל עוד קודם שנבחן מה הם רוצים בשנאתם ראוי לבחון מה אנחנו רוצים ומבקשים?

רחל לא זכתה לילדים למרות תפילתה ויעקב נוזף בה 'התחת אלוהים אנכי' וכו'. מדוע לא נענתה רחל? מה היא רוצה בבקשתה ילדים? מה המניע הנסתר לרצון שלה. היא אמנם רוצה ילדים אבל הייתה מעורבת שם גם קנאה, 'ותקנא רחל באחותה'. יש לנקות את הרצון ולזכך אותו. איך עושים זאת?

כדי להגיע לרצון האמתי צריך להתנקות מהרצונות הצדדיים. הבה נבחן את פרשת הדודאים: רחל מוכנה תמורת הדודאים, שיכולה הייתה להשיג בעצמה, לוותר על קנאתה. היא מבקשת טובה ממושא קנאתה, מעשה קשה מאין כמותו עבור המקנא. היא מוותרת על בעלה באותו לילה ונותרת רק עם הרצון האמתי לילדים, לא כדי להרשים את בעלה או כדי להתחרות בבעלה אלא למען הרצון לבנות את בית ישראל.

גם אנחנו מוצאים את עצמנו מתפללים שוב ושוב ונדמה שהיא אינה פועלת את פעולתה, אך עוד לפני שנכריע שאכן התפילה אינה מועילה ראוי לנו לבחון את התפילה עצמה ואותנו כמתפללים: בעל 'מי השילוח' מביא משל וכותב שהרבה פעמים אדם דופק על הדלת ולא נענה ובצר לו הוא דופק יותר חזק, אבל אולי אני דופק על הקיר ולא על הדלת? ואולי אני במקום הלא נכון? ואולי המניע לבקשה שלי אינו נכון? לא די לבקש. יש לבחון את המניע לבקשה ולזכך את אותה בקשה.

יעקב מגלה את סוד ההפצרה שוב ושוב. על הפסוק 'ויפגע במקום' אמרו חז"ל שזו ההפצרה והתפילה שוב ושוב. הרצון שלי צריך להתאים לי ולהתאים לרצון ה' לבנות עולם טוב יותר וגם אל תוך הרצונות הגדולים עלולים להסתנן רצונות קטנים וזרים.

וכעת נשוב אל הגוי ורצונותיו, הגוי ושנאותיו אותנו – מה המניע שלהם?

אמנם לא ניתן לתרץ שנאה פתולוגית גדולה כל כך, ובכל זאת ניתן לשמוע את דבריו של המן, מגדולי השונאים שלנו, האומר שישנו עם אחד מפוזר ומפורד.

אנחנו מחולקים לדעות, מפלגות ושבטים והאתגר הגדול של עם ישראל הוא האחדות. אנחנו עם מפולג ומשוסע שיביא לשלום עולמי, ובכל פעם שניסחף אל הפלגנות והשסעים יבוא האנטישמי שיזכיר לנו שמבחינתנו כולנו אותו דבר, כולנו עם אחד.

ניסינו להתבולל, להתחבב על הגויים, להיות בתוכם או לצאת מהם, להיות עשירים או עניים ותמיד הייתה שם שנאה גדולה, ואז מגיע לבן ובשנאתו הרצחנית אומר שיש לאל ידו לעשות עימנו רע והקב"ה מצילנו מידם.