לא מתרגשים מ-Airbnb: "אנחנו יוצרים גשר"

ביישובים מעבר לקו הירוק מקווים שההחלטה של Airbnb תחזק דווקא את התיירות. ״צריכה להיות פה צעקה״.

ערוץ 7 , י"ד בכסלו תשע"ט

Airbnb
Airbnb
Reuters

באדיבות תאגיד השידור ״כאן״