מאיר האורות - על הרב משה צבי נריה זצ"ל

לדמותו של הרב משה צבי נריה זצ"ל, אבי ישיבות בני עקיבא ומקים עולה של תורה בדורנו, לכבוד יט כסלו יום השנה לפטירתו.

אברהם מלמד , י"ט בכסלו תשע"ט

הרב משה צבי נריה זצ"ל
הרב משה צבי נריה זצ"ל
כפר הראה

הזדמן לי לאחרונה לקרוא מספר 'שחר אורו' על השנים הראשונות בחיי מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל, מייסד ישיבות בני עקיבא (ספר שכתבה בתו הרבנית צלה בר אלי).

ואכן מהקריאה בספר זה אפשר לראות איך כבר מהשנים הראשונות עוצבה דמותו הגדולה של מאיר האורות, אוהב עם ישראל תורתו וארצו ומקים עולה של תורה בדורינו מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל.

הרב נריה צמח משנים של מסירות נפש כנער ובחור למען חיי תורה ולימוד תורה בגולה בארץ רוסיה בשנים הקשות תחת השלטון הקומוניסטי, ועד לעליה מיוחדת לארץ כבחור ישיבה שבא ללמוד תורה בארץ הקודש, והוא מגיע לישיבת מרכז הרב ושם חוסה בצילו של הרואה הגדול מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

ומשנים אלו הוא מתמלא מאורה של תורת ארץ ישראל, אותה עתיד הוא להמשיך ולהאיר בעולם, ולהקים עולם שלם של ישיבות ומוסדות חינוך שיתחנכו לאורה.

כן מתוארת השפעתו הגדולה בתנועת בני עקיבא, לחיזוק החניכים בהתקשרותם לתורה, ועד להקמת המוסד הגדול ישיבת כפר הראה, אם ישיבות בני עקיבא. עם חזון גדול של החיבור בין התורה לבין החיים המתחדשים בארץ ישראל בדור התקומה והגאולה, ולהאיר נתיבותיה ונפתוליה של התקופה לאורה של תורה.

כבר בהקמת ישיבת כפר הראה, אומץ החזון הארץ ישראלי ברצון לקחת מהשיטות השונות שהיו בעם ישראל בגולה, מלימוד הגמרא בסגנון הליטאי יחד עם האווירה והשמחה החסידית, ועם תוספת מיוחדת של ארץ ישראל בלימוד משניות זרעים כהכנה להעמקה בלימוד מצוות התלויות בארץ, וכן לימוד פרק יומי בתנ"ך, לשוב אל השורשים של התורה שבכתב שממנה יונקים כל ענפי התורה שבעל פה, והיכן אם לא בארץ ישראל נשוב למקורותיה של תורה, ללמוד אותה בצורה המקיפה והשלמה.

אכן זכה מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל להיות 'מאיר האורות', בזכות השפעתו וספריו, הכיר הדור את דמותו הגדולה של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, והוא פעל להביא לידי ביטוי את האורות הגדולים והחזון הגדול שאותו ספג בישיבת מרכז הרב, לידי מעשה. והקים דור שלם של תלמידים ההולכים לאורו של מרן הרב, המאחדים בתוכם את שלושת האהבות, אהבת התורה אהבת העם ואהבת הארץ. ופועלים לבניין עם ישראל בארצו לאור התורה הגואלת.

הרב נריה היה מחנך הדור ו'רבם של הרבנים'. הוא אשר נטע בצעירים של 'בני עקיבא' בימים ההם של תקומת המדינה, את השאיפות לצמוח בתורה, ולגדול בתורה, ומהם שצמחו אחר כך להיות תלמידי החכמים הגדולים של ציבורינו. המורים ומחנכים את הדור לאורה של תורת ארץ ישראל.

הרב נריה נפטר בתאריך מיוחד י"ט כסלו, הנחוג בחוגי חסידי חב"ד כ'חג הגאולה' של שחרור האדמו"ר הזקן הרב שניאור זלמן מלאדי זצ"ל מבית הסוהר, ואשר נחשב סימן ההכשר משמים להפצת מעיינות החסידות, וכן יום פטירת המגיד ממזריטש, רבם של החסידים אחרי הבעל שם טוב, ואין זה מקרה, כי הרב נריה עצמו היה קשור מאד לחסידות ולחסידים גם בשמחה המיוחדת שאפיינה אותו, באהבת התורה והמצוות אשר הקרין לתלמידיו. וכן הוא אשר לימד אותנו על הקשר הגדול בין מרן הרב קוק לחב"ד והוא עצמו היה קשור לתורת חב"ד וחסידי חב"ד. והיה מזמין רבנים מחב"ד להעביר שיעורים בספר התניא בישיבת כפר הראה. וכן היה בעצמו מציין את י"ט כסלו.

האחדות הזאת ביחס לכל החוגים ולקבל מכל הזרמים והשיטות באהבה גדולה ולאחד אותם במקום אחד, זוהי תורת ארץ ישראל, כך הייתה דרכו של מרן הרב קוק זצ"ל וכך הייתה דרכו של תלמידו מו"ר הרב נריה זצ"ל.

נזכה ללכת בדרכיו ואורחותיו ולהמשיך בהפצת האור הגדול של התורה על כל עמינו, ומתוך כך נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. זכותו תגן עלינו.