מענק העבודה יוקדם לכבוד החנוכה

כ־ 340 מיליון שקלים יועברו לזכאים. בנוסף, הוארך המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה לשנת המס 2017

מיכל לוי , כ"ה בכסלו תשע"ט

המענק יוקדם. מנהל רשות המיסים ערן יעקב
המענק יוקדם. מנהל רשות המיסים ערן יעקב
צילום: ליאב פלד

שר האוצר, משה כחלון, ומנהל רשות המסים, ערן יעקב הודיעו כי התשלום השלישי של מענק עבודה לשכירים ולעצמאים יוקדם לכבוד ימי החנוכה וישולם ב־5 בדצמבר 2018 במקום ב־ 15 בדצמבר 2018.

סה"כ יועבר לחשבונות הבנק של כ־260,000 שכירים ועצמאים, הזכאים למענק סכום כולל של כ־ 340 מיליון שקל.

הרשות יצאה בקמפיין פרסומי רחב היקף שנועד לעודד את הזכאים הפוטנציאליים לקבלת המענק לבדוק את זכאותם ולהגיש בקשות לקבלת מענק עבודה.

כמו־כן, החליט מנהל רשות המסים, ערן יעקב, על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2017 עד ליום רביעי, י"ח בטבת תשע"ט, 26.12.2018 , במקום עד ל־30.11.2018, המועד הקבוע בחוק.

מענק עבודה הינו תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק.

מטרת המענק לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות לצמצם פערים כלכליים־חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.