גידול דרמטי בתנועת הנוסעים בנתב"ג

22.4 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות עברו בנמל התעופה בן גוריון בשנת 2018.

עדו בן פורת , ב' בטבת תשע"ט

נמל תעופה
נמל תעופה
צילום: ISTOCK

רשות שדות התעופה פרסמה בצהריים (שני) דוח ממנו עולה כי בשנת 2018 שתסתיים בעוד שלושה שבועות עברו 22.4 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות בנמל התעופה בן גוריון, גידול של 11% בתנועת הנוסעים בטיסות בינלאומיות בהשוואה לשנת 2017.

הגידול בתנועת הנוסעים הבינלאומית נרשם כתוצאה מ"הסכם השמיים הפתוחים" ומהוספת טכנולוגיות בטרמינל 1 ו-3.

ברשות שדות התעופה מעידים כי עם הגידול בתנועת הנוסעים חל שיפור בעמידה בזמני הבידוק של הנוסעים ברישום לטיסה בעיקר הודות להוספת טכנולוגיות בידוק, הוספת דיילות קרקע של חברות שירותי הקרקע בנתב"ג, שיפור בזמני ה"קומון צ'ק אין" שבוצע בחלק מהטיסות ועוד.

שר התחבורה והמודיעין ישראל כ"ץ אמר כי "כלל התשתיות והשיפורים הטכנולוגיים שבוצעו בנתב"ג אפשרו להכיל את הגידול הדרמטי בתנועת הנוסעים הנובע מ'הסכם השמיים הפתוחים', הגדלת תנועת הנוסעים תוך קיצור זמני השירות, שימוש נרחב בטכנולוגיות והוספת תשתית טרמינלית.

"טרמינל 1 אפשר להגדיל את נתח הלואו קוסט של הטיסות, נתח הולך וגדל כאשר טיסות החסך מהוות מנוע צמיחה לגידול תנועת הנוסעים בישראל", הוסיף השר כץ.

ב-14 בינואר יפתח האולם המזרחי של טרמינל 1 לנוסעי טיסות חסך ובכך יוכפל נפח הנוסעים היוצאים מטרמינל 1 למעל 2.2 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות.