עוד מאמץ לצמצם את תופעת המסתננים

אושר סופית: תוארך הוראת שעה שנועדה לצמצם את האינטרס הכלכלי של המסתננים לשהות בישראל.

ערוץ 7 , ב' בטבת תשע"ט

מסתננים מאפריקה
מסתננים מאפריקה
צילום: תומר נאוברג, פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון לחוק למניעת הסתננות כך שהוראת השעה תמשיך להיות בתוקף, ותימשך בחינת הסוגיה

נציין כי האיסור בחוק מסייע בהתמודדות עם תופעת ההסתננות, בכך שהוא יוצר אפקט מרתיע ומביא להקטנת הכדאיות הכלכלית שבהסתננות לישראל ובדרך זו לצמצום התמריץ להסתננות לישראל ולעידוד המסתננים לצאת מרצונם מישראל.

לאיסור תכלית נוספת והיא מניעת מעורבות של גורמים עבריינים בתהליך העברת כספי המסתננים לחוץ לארץ.

בשל הקפאתו של מתווה ההרחקה של מסתננים למדינה שלישית וסגירת מרכזי השהייה למסתננים, נותרו רשויות האכיפה ללא כלים מספקים להתמודדות עם אוכלוסיית המסתננים.

כעת, האיסור על הוצאת כספי מסתנן מישראל מהווה כלי הכרחי להתמודדות עם אוכלוסיית המסתננים ומוצע על כן להאריך את תקופת תוקפו.

חברי האופוזיציה זעמו על הצעת החוק, אך השר אופיר אקוניס השיב להם בשם הממשלה, "אופוזיציה שלמה בישראל מתגייסת לימינם של פורעי החוק שהסתננו מאפריקה באופן בלתי חוקי תוך רמיסת כל חוק של מדינת ישראל והפכה את חייהם של עשרות אלפי ישראלים טובים, תמימים שומרי חוק שנולדו וגדלו כאן, לגיהינום".

"מתי מישהו מספסלי האופוזיציה היה בפעם האחרונה בדרום תל אביב? בשכונות שלמות באילת שהן תחת כיבוש? מספיק עם מכבסת המילים, הם לא מבקשי מקלט, לא פליטים, לא המונח החד העדה האריתראית, ובוודאי שלא כל השוואה מקוממת שנשמעת בשיח שמשווה את מצבם של המסתננים פורעי החוק למצבם של היהודים באירופה. תתביישו לכם. מי פוגע בזכויות האדם? מה עם האנשים שהוכו על ידי מסתננים? על זה אתם לא תגידו מילה. הציבור הישראלי רואה מי מגן עליו ומי מגן על המסתננים", סיכם השר אקוניס.