הסתיים המשבר ברשות הכבאות

הצדדים חתמו על הסכם הבנות לתקופה של שלושה חודשים במהלכם ייכנסו הצדדים למו"מ אינטנסיבי.

אורלי הררי , ה' בטבת תשע"ט

הפגישה הלילה
הפגישה הלילה
צילום: דוברות ההסתדרות

הלילה סמוך לשעה חצות, בתיווכו של יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד, הוסדרו שורה של נושאים שהיו במחלוקת בשנה וחצי האחרונות בין נציב שירות הכבאות וההצלה לארגון העובדים.

הצדדים חתמו על הסכם הבנות לתקופה של שלושה חודשים, במהלכם ייכנסו הצדדים למו"מ אינטנסיבי במטרה להגיע להסכם קיבוצי חדש שיסדיר את תנאי העסקת הכבאים.

בהסתדרות מציינים כי בר-דוד הצליח להביא לפריצה בדיונים בין הצדדים, במהלכם סוכם על תנאי הרווחה של העובדים, הרכב ועדת המכרזים וכן על הסדרת סמכויות קצין הרפואה של מערך הכבאות וההצלה.

במסגרת ההבנות סוכם כי הכבאים ישובו באופן מיידי לביצוע הכשרות והשתלמויות, וישתתפו בתרגילי השטח שתוכננו במסגרת התרגיל הלאומי "מגן האש".

"אני מברך על הבגרות שגילו הצדדים במהלך הלילה מתוך מטרה להחזיר לשגרה את פעילות מערך הכבאות וההצלה החשוב כל כך למדינת ישראל. אני סמוך ובטוח שהצדדים ישכילו לנהל מעתה את יחסי העבודה בשיתוף פעולה וכבוד הדדי", מסר.