הרב אריאל בפסק הלכה: "על כל הקהל לומר קדיש בעשרה בטבת"

הרב אריאל הוציא פסק הלכה חדש לקראת הצום הקורא לציבור לומר יחד את הקדיש בעשרה בטבת. "תקנה מיוחדת לזכר האסון הנורא שפקד את עמנו"

ערוץ 7 , ט' בטבת תשע"ט

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
צילום: דוד מור

נשיא מכון "צורבא מרבנן", הרב יעקב אריאל, הוציא פסק הלכה חדש לקראת צום עשרה בטבת בו הוא קורא לציבור לומר יחד קדיש לזכר ששת המיליונים.

מאז קבעה הרבנות הראשית את צום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, חובת אמירת הקדיש ביום זה אינה חלה על כולם, אלא רק על אלו שאחד מהוריהם נפטר. נוכח העובדה שיום הקדיש הכללי אינו נצרב בתודעה הכללית בצורה עמוקה, פסק הרב כי על כלל המתפללים להגיד בסיום תפילת שחרית קדיש דרבנן יחד.

"יום עשרה בטבת נקבע ע"י הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי. בתקנת הרבנות הראשית משנת תש"ט נכתב: 'קדוש היום הזה לזכר רבבות בתי האבות והמשפחות שנשמדו כליל ללא השאר שריד ופליט, וגואלם הוא בית ישראל כולו, ועל כל אחד להדליק בליל זה, אור לעשירי בטבת, נר נשמה בביתו, ומי שאין הוריו בחיים ישתתף באמירת קדיש בציבור'. דומה שבשנים האחרונות ישנו רפיון גדול בקיום תקנה זו. נראה כי שרידי השואה הולכים ומתמעטים, והתקנה הולכת ומשתכחת וכיום מעטים אומרים קדיש ביום עשרה בטבת", כתב הרב אריאל בפסק ההלכה.

הוא הוסיף כי "כדי לשמר את רוח התקנה, ואף לחזק אותה, אנו קוראים לכל רבני ישראל להנהיג בקהילותיהם שאת הקדיש דרבנן שבסיום התפילה יאמרו כל הקהל כאיש אחד . מכיוון שקדיש זה לכתחילה לא נועד ליתומים, וביום השואה הדבר ברור שהוא נועד לזכרם של קדושי השואה נראה פשוט שכל הציבור כולו יוכל לאומרו ביחד. וכדי שזיכרון הקדושים יחקק בלב אומה לדורות הבאים, ראוי לעשות תקנה מיוחדת לזכר האסון הנורא שפקד את עמנו . אמירת קדיש ע"י הקהל כולו מעוררת ומרגשת את הלב וודאי שהיא מעוררת רחמי שמים מרובים".