פחות נשים מבקשות לעשות הפלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על הפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2016

ערוץ 7 , י' בטבת תשע"ט

הריון
הריון
צילום: ISTOCK

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על היקף הפניות של נשים לוועדות להפסקת היריון בשנת 2016.

בשנת 2016 נרשמו 18,032 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון, כאשר 99.3% מהן אושרו על ידי הוועדות.

שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון ב-2016 היה 9.0 (ל-1,000 נשים בגילים 49-15). בשנת 2015 פנו 18,510 נשים והשיעור היה 9.4. שיעור הפניות נמצא במגמת ירידה משנת 1988 (אז היה השיעור 18.6).

שיעורי הפניות לוועדות להפסקת היריון של הנשים המוסלמיות (7.1 ל-1,000 נשים) והדרוזיות (6.0) היו נמוכים מאלו של היהודיות (9.4) ושל הנוצריות הערביות (9.8). השיעורים של הנוצריות האחרות (שאינן ערביות) והנשים ללא סיווג דת הם הגבוהים ביותר (12.7 ו-11.3, בהתאמה).

ב-9.0 מתוך כל 100 הריונות ידועים הייתה פנייה לוועדה להפסקת היריון. יחס זה נמצא במגמת ירידה מתמדת משנת 1988 (אז היה היחס 15.2). 9.1% מהפניות היו של נערות עד גיל 19. 48.2% מהפניות היו של נשים נשואות, 40.9% - של רווקות, 10.3% - של גרושות ו-0.5% - של אלמנות.

85.8% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף השבוע ה-12). 1.9% היו משבוע 24.

סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון היה היריון מחוץ לנישואין (49.7% מהפניות). 20.5% מהפניות נתמכו בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".

29.9% מהפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2016 היו של נשים שפנו בעבר לוועדה לשם הפסקת היריון.

בהשוואה למדינות אחרות בעולם, יחס הביצועים של הפסקות היריון ל-100 לידות חי בישראל היה נמוך (10.2), ומשקף את הפריון הגבוה יחסית בישראל.