חי: אתגר שירותי הדת בישראל

הכנס הנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה יעסוק בסוגיות הנוגעות לשירותי הדת. בין המשתתפים: סגן השר בן דהן, מנכ"ל הרבנות הראשית ועוד.

בשת"פ המכון הישראלי לדמוקרטיה , ט"ז בטבת תשע"ט

כנס שירותי דת
כנס שירותי דת
צילום: המכון הישראלי לדמוקרטיה