זילבר תפסול את הפקולטה לרפואה באריאל

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, צפויה לפסול את ההחלטה על הקמת הפקולטה בשל חשש לניגוד עניינים.

ערוץ 7 , ט"ז בטבת תשע"ט

טקס חנוכת ביה"ס לרפואה באריאל
טקס חנוכת ביה"ס לרפואה באריאל
צילום: מארק ניימן, לע"מ

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, תפסול את ההחלטה על הקמת פקולטה לרפואה באריאל בשל ניגוד עניינים לכאורה של אחת מחברות הוות"ת שהצביעה בעד ההחלטה.

העיתון 'ישראל היום' דיווח כי לאחרונה התקיימה פגישה של אנשי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) עם זילבר.

הפגישה עסקה בכך שאחת מחברות הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המל"ג, ד"ר רבקה ודמני־שאומן, הצביעה בזמנו בעד הקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל - למרות העובדה שהיתה מועמדת ללמד במוסד בתוכנית להכשרת מורים ואף לקבל תואר פרופסור - שאושר לה עקרונית על ידי האוניברסיטה אך ייכנס לתוקפו אם וכאשר תקבל מינוי אקדמי במוסד.

כזכור, בחודש יולי האחרון אישרה ות"ת את הקמת הפקולטה לרפואה ברוב של ארבעה תומכים מול שני מתנגדים ואחד שנמנע.