הושחתה אנדרטת זיכרון ביוון

צבע שחור רוסס על אנדרטה לזכר יהודי יוון שנספו בשואה.

בן שאול , י"ט בטבת תשע"ט

יוון
יוון
צילום: iStock

אלמונים השחיתו אנדרטת זיכרון שהוקדשה ליהודי יוון שנספו בשואה, וניצבת בעיר קסטוריה שבמערב מקדוניה. אלמונים ריססו את שני צדי לוח השיש בצבע שחור.

האנדרטה לזכר היהודים של קסטוריה, מנציחה את חברי הקהילה שנאספו על ידי הצבא הגרמני בשנת תש"ד ונשלחו למחנות ההשמדה.

על הלוח נכתב: ”במקום זה, ב־ 24 במארס 1944 , הנאצים אספו 1,000 מיהודי קסטוריה והעבירו אותם למחנות ההשמדה באושוויץ. רק 35 שרדו ”.

ערב מלחמת העולם השניה היו במקדוניה כ־ 7,800 יהודים מהם כ־ 3,800 בסקופיה, 3,300 בביטולה וכ־ 550 בשטיפ.

במהלך המלחמה סופחה מקדוניה כמחוז של בולגריה. השלטון הבולגרי רדף את היהודים באזורים שסופחו לבולגריה משכנותיה.