דו"ח המבקר:
מיליוני שקלים מכספי הציבור - למימון ועד העובדים בתעשייה האווירית

חברי ועד בתעשייה האווירית מייחדים את רוב זמנם לפעילות בוועד ולא לעבודה בחברה. בכל שנה מועברים כ-15 מיליון שקלים לארגון העובדים.

ערוץ 7 , כ"ב בטבת תשע"ט

נתניהו בביקור בתעשייה האווירית
נתניהו בביקור בתעשייה האווירית
צילום: קובי גדעון/ לע״מ

מבקר המדינה יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (ראשון) דוח מיוחד על יחסי הגומלין בין הנהלת ''התעשייה האווירית לישראל'' לבין ארגון העובדים בחברה.

התעשייה האווירית היא חברה ממשלתית מהגדולות והחשובות במשק, שמועסקים בה כ-16,000 עובדים.

ליחסי הגומלין בין הנהלת התעשייה האווירית לבין ארגון העובדים - שבמשך שנים עמד בראשו השר חיים כץ וכעת עומד בראשו בנו - יש השפעה רבה על החברה ועל היכולת להניע בה תהליכים וכפועל יוצא מכך על מצבה הכלכלי.

המבקר מתאר בדוח כי התעשייה האווירית העבירה לאגודת העובדים שהיא כאמור הזרוע הפיננסית של ארגון העובדים במשך שנים עשרות מיליוני שקלים מכספי ציבור למימון הוצאות שכר והוצאות נלוות, בלא שהאגודה נדרשה לדווח על זהות המועסקים ועלות העסקתם המפורטת. החברה אף לא עיינה באופן שוטף בדוחות הכספיים של אגודת העובדים, ולא ביצעה פיקוח ובקרה נאותים על השימוש בכספים אלה.

בדוח נכתב גם כי קיימת תופעה שבמסגרתה חברי ועד מייחדים את רוב זמנם או את כולו לפעילות בוועד ולא לעבודה בחברה, ללא כל נוהל, סיכום או הסדר בעניין זה, ללא פיקוח ושלא בהתאם להסכם הקיבוצי.

לפי המבקר, התע"א משקיעה מדי שנה עשרות מיליוני ש"ח כספי ציבור במימון עלות ההעסקה של עובדים באגודת העובדים ועבור ארגון העובדים. למזכיר אגודת העובדים לא הייתה משרה בתע"א, והוא ייחד את כל זמנו לפעילות בארגון העובדים בלא שהתקבלה כל החלטה בעניין זה. עלות העסקתו לחברה הסתכמה בכמיליון ש"ח בשנה.

למרות מצבה הכלכלי ולמרות תכנית ההבראה שבה היא נתונה, מעבירה תע"א לאגודת העובדים כ-15 מיליון שקלים בשנה. זאת כאשר לפחות בעשר השנים שקדמו לסיום הביקורת היו בקופת האגודה יתרות בסך כ-100 מיליון ש"ח.

המבקר חושף בדוח כי ל-25 מ-46 חברי ועד שמקבלים רכב צמוד ניתן הרכב בלי שעמדו בדרישות שנקבעו בנוהלי החברה לעניין זה.

שכר ושעות נוספות של חברי הוועד: לכמחצית מחברי הוועד יש הקצאה קבועה של כ-30 עד 50 שעות נוספות לחודש. השכר עבור השעות הנוספות של חלק מחברי הוועד מסתכם בעשרות אלפי שקלים בחודש. כאמור, רבים מהם מייחדים את רוב זמנם, ולעיתים את כולו, לפעילות בוועד ולא לעבודה בחברה. עלות שכר לחבר ועד עשויה להסתכם במאות אלפי שקלים בשנה.

פיטורי עובדים קבועים במסגרת הסכם ההבראה - על פי תכנית ההבראה, שיעור המפוטרים מקרב העובדים הקבועים שהיו מיועדים לפרוש במסלול פרישה מוקדמת אמור היה להסתכם ב-82%, לעומת 18% במסלול פיצויי פיטורין, וזאת אף שהוצאותיה של החברה על מסלול פרישה מוקדמת כפולות מהוצאותיה על מסלול פיצויי פיטורין.

בפועל, שיעור העובדים הקבועים שפרשו במסלול פרישה מוקדמת עד מרץ 2018 היה כ-97% מכלל העובדים הקבועים שפוטרו. מכאן עולה חשש ששיקולי יעילות לא היו השיקולים המכריעים בבחירת העובדים שיפוטרו במסגרת הסכם ההבראה.

המבקר מלין גם על טיפול החברה בהליכים משמעתיים שבהם מעורבים חברי ועד. הטיפול התאפיין בכמה תווי היכר: התמשכות הליכים, היעדר האכיפה של הדין המשמעתי בהליכים הננקטים נגדם, פער בין האופן שבו תפסה החברה את חומרת העבירות לבין הטיפול המשמעתי שניתן להן בסופו של דבר.

''קיים חשש כבד שההליך המשמעתי התקיים בהתחשב במעמד המיוחד שיש לועד העובדים בחברה, במעמדם המיוחד של מזכירי הוועד ובמיוחד המזכיר דאז, חיים כץ", כותב שפירא.

במשך שנים לא מימשה הנהלת החברה את מלוא סמכויותיה, בממשקים שבין החברה לבין ארגון העובדים בה. עד כדי כך שלעיתים ארגון העובדים עשה בחברה כבתוך שלו. אופן תפקודה של הנהלת החברה שיקף פגיעה בעקרונות המשטר התאגידי והעביר מסר ניהולי שלילי שתרם ליצירת תרבות ארגונית פסולה.

מבקר המדינה שפירא קובע בדוח כי יש להפסיק לאלתר דפוס פעילות זה. ''הממצאים החמורים המתוארים בדוח מובאים לפתחם של הנהלת החברה והדירקטוריון שלה וכן לידיעת רשות החברות, כדי שיפעלו ללא דיחוי לכך שדפוס פעילות זה יופסק לאלתר", כתב המבקר.

לדבריו, ''דוח ביקורת זה הוא דוח מכונן, שכן יש במסקנותיו ובהשפעותיו כדי להטביע חותם על דרך פעולתן של כלל החברות הממשלתיות ביחסי הגומלין שלהן עם ארגוני העובדים. מן הראוי שהלקחים העולים מדוח זה יילמדו בכלל החברות הממשלתיות''.

תגובת התעשייה האווירית: ''התעשייה האווירית מברכת על בדיקת המבקר וכבר החלה להפיק לקחים ולבצע תיקונים בנושאים שהועלו בו.

''יודגש כי הנושאים בהם עוסק הדו"ח קשורים כולם בדרכי פעילות שהיו נהוגות בחברה במשך עשרות רבות של שנים. החברה מצויה כיום בעידן של שינוי דרמטי הכולל את כל רבדי התנהלותה הארגונית והעסקית, לרבות מאפייני הממשקים עם ארגון העובדים.

''כבר עם קבלת טיוטת הדו"ח, לקחה החברה לתשומת ליבה את הנושאים שהועלו בו והחלה בפעולות לטיפול בהם, בהובלת הדרגים הבכירים ביותר בחברה, בין היתר בנושאי המימון והבקרה על כספים.

''הנהלת החברה פועלת להבטחת קיומן של נורמות ראויות של ממשל תאגידי ואתיקה כבסיס לכל פעילותה, ותפעל לרענונם, כינונם ויישומם של כל המנגנונים הנדרשים על מנת להבטיח זאת", לשון התגובה.

שר העבודה והרווחה חיים כץ מסר בתגובה לדוח המבקר: ״חלק מהערות המבקר כבר תוקנו וחלק מהערות נובעת מאי הבנה של משרד מבקר המדינה בעולם יחסי העבודה. הדוח מוכיח כי פעלתי בניקיון כפיים מוחלט וכי לאורך כל הדרך ראיתי רק את טובת העובדים, הארגון, והמפעל לנגד עיניי.

לצערי ובניגוד לחוק, חלק מהדוח הודלף והתפרסם בתקשורת, כל זאת במטרה לפגוע בשמי הטוב והמשך מגמה גסה של התקשורת בישראל- פגיעה בתדמיתם של אנשי הליכוד. אמשיך לייצג ולשמור על זכויות עובדים וגמלאים גם בכנסת הבאה וביתר שאת".