'איסור השחיטה - יום עצוב לאירופה'

כניסתו לתוקף של איסור השחיטה הכשרה בבלגיה גורר תגובות קשות מצד הנהגת היהדות הדתית ביבשת, שמבטיחה לצאת למאבק על חופש הדת.

יוני קמפינסקי , כ"ג בטבת תשע"ט

הרב גיגי בבריסל
הרב גיגי בבריסל
צילום: ועידת רבני אירופה

ב'ועידת רבני אירופה' המנהלת מערכה קשה נגד החקיקה האנטי דתית באירופה מביעים דאגה רבה מכניסתו לתוקף של איסור השחיטה הכשרה בבלגיה

נשיא הועידה, הרב פנחס גולדשמידט, אמר הבוקר, "אנו בעיצומה של התקפה נגד חופש הדת; בירת אירופה בחוקיה ובאי סבלנותה למיעוטים מוכיחה שאכן האסלאם הקיצוני והרדיקלי ניצח אותם. הצלחנו לבלום ניסיונות חקיקה במדינות רבות באירופה ויוזמות חקיקה בפרלמנט האירופי ובמוסדות האיחוד אולם אנו במלחמה ואנו מגייסים את הקהילה הבינלאומית מידי יום למערכה".

"זהו יום עצוב לאירופה. אנו נקיים את הועידה הדו שנתית הבאה באנטוורפן בהשתתפות מאות רבני אירופה כדי להביע את מחאת רבני אירופה ולחזק את הקהילה היהודית במיוחד בבלגיה", הוסיף הרב גולדשמידט.

לדבריו, "מצער שוב שמליבה של אירופה מקום שהיה צריך להיות לדוגמא לכל מדינות היבשת יוצאת הקריאה למלחמה בחופש הדת של המיעוטים. בירת האיחוד האירופי מטילה כתם שחור מעל שמיה המתקדרים של אירופה. יהודים מסרו את נפשם גם בתקופות האפלות ביותר בהיסטוריה כדי לאכול אוכל כשר וכדי למול את ילדיהם, חלפו רק שבעים שנה לאחר שהרייך השלישי בצביעות אכזרית אסר בשם 'ההומניות' את השחיטה הכשרה טבח באכזריות מיליוני יהודים והחריב את אירופה. ניאבק יחד עם הקהילה היהודית בבלגיה בהחלטות האומללות הללו בכל הכלים העומדים לרשותנו".

רבה של בלגיה ונציג 'ועידת רבני אירופה' במוסדות האיחוד האירופי, הרב אברהם גיגי, תקף גם הוא את ההחלטה, "בשעה שאנחנו נועדים עם ההנהגה השפויה באירופה ומקבלים מהם סיוע מעשי והצהרות נחושות למלחמה בחקיקה האנטי יהודית יש עדיין מי שמנסה להצר את חיינו כאן. החקיקה האנטי דתית הינה סכנה לחיים היהודיים באירופה. אנו עדיין ממתינים להחלטת ביהמ"ש לחוקה בעתירה שהגשנו גם במחוז הוולוני שם נתקבלה החלטה זהה כחודשיים לפני כן. נילחם בנחישות נגד ההחלטות האומללות הללו גם עד לביהמ"ש לזכויות אדם בהאג עד לביטולן".

הרב גיגי אמר כי הסיכוי להחלטה נכונה לביטול החוק מביהמ"ש לחוקה הוא גדול שכן "נשיא הקונסיסטואר מר פיליפ מרקביץ, הרב פנחס קורפנלד יו״ר ׳מחזיקי הדת׳ בבלגיה, ואנוכי עתרנו בזמנו לביהמ״ש לחוקה בשני המחוזות בטענה שהתקבלה ולפיה; 'הגבלת השחיטה הכשרה מצמצמת בצורה מוגזמת ובלתי סבירה את חופש הדת, פוגעת משמעותית ומנוגדת לחוקי יסוד זכויות האדם וזכויות הדת בבלגיה".

"הם ניסו לשכנע אותנו באמצעות מר ונטנס פיפ, וטרינר במקצועו שישמש כמתווך בין החברי הפרלמנט הקהילה היהודית והקהילה המוסלמית שהציע שנסכים לסוג מסוים של הימום. אך הודענו להם חד משמעית כי הקהילה היהודית מתנגדת בתקיפות לכל הגבלה של השחיטה הכשרה. אמרתי להם כפי שאמרתי גם בהופעה בפני הפרלמנט הוולוני בין שאר הטיעונים המדעיים והחוקיים, כי זו צביעות; צייד ברברי כשמשסים כלבים בחיות ובהמות שנורו לשם שעשוע מותר עפ"י החוק. היש ברבריות גדולה מזו!?", תהה הרב גיגי.