אושר סופית: קנסות לצרכני זנות

מטרת הצעת החוק היא שילוב בין צמצום משמעותי של צריכת הזנות לבין טיפול יסודי במי שנפל למעגל הזנות.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תשע"ט

חברי הכנסת עם קואליציית הארגונים למאבק בזנות
חברי הכנסת עם קואליציית הארגונים למאבק בזנות
צילום: עזרא גבאי

מליאת הכנסת אישרה אחר הצהריים (שני) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של שרת המשפטים איילת שקד (הימין החדש), אליה הצטרפה הצעת חוק של ח"כ שולי מועלם (הימין החדש), להטלת קנסות על צרכני זנות.

להצעת החוק תתלווה גם תכנית שיקום שתאושר בקרוב בממשלה. המטרה היא שילוב בין צמצום משמעותי של צריכת הזנות לבין טיפול יסודי במי שנפל למעגל הזנות.

ההצעה קובעת איסור פלילי על צריכת מעשה זנות ואיסור על הימצאות במקום המשמש למעשי זנות, במטרה לצרוך מעשה זנות. בצד העבירה נקבעה חזקה הניתנת לסתירה, לפיה יראו את מי שנמצא במקום המשמש בעיקר למעשי זנות (כגון בית בושת) כמי שמטרתו לצרוך מעשה זנות.

הצעת החוק גובשה בעקבות המלצות של הוועדה הבינמשרדית לבחינת כלים לצמצום תופעת הזנות, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, שהמלצותיה הוגשו לשרת המשפטים בתחילת שנת 2018.

על פי הצעת החוק, העבירה הפלילית תהיה עבירה מנהלית שבצידה קנס בגובה של 2,000 ₪, ובעבירה חוזרת בתוך שלוש שנים – 4,000 ₪. עם זאת, התביעה רשאית במקרים המתאימים להגיש כתב אישום בעבירה בהליך הפלילי הרגיל, אז יהיה העונש המקסימלי קנס בגובה 75,300 ₪.

לאחר אישור החוק, שרת המשפטים תהא רשאית לקבוע בתקנות אמצעי חלופי לתשלום הקנס, כמו יציאה לסדנה שתגביר את המודעות בנוגע לנזקים הנגרמים לאנשים במעגל הזנות והקניית ידע בנושא כדי למנוע את הישנות העבירה.

שרת המשפטים, איילת שקד, ציינה "צריכת זנות היא מעשה פסול מוסרית שפוגע קשות במעמד האשה. גוף האשה אינו חפץ הניתן לכל המרבה במחיר. בחוק חשוב זה המדינה מתנערת באופן מובהק ממעשה פסול זה. אני מודה לחברתי למפלגה, ח"כ שולי מועלם, על תמיכתה והובלתה את הנושא בכנסת".

ח"כ ד"ר עליזה לביא (יש עתיד) שקידמה גם היא את החוק, אמרה לאחר אישורו: "זוהי שעת רצון יוצאת דופן, שתוביל לשינוי דרמטי. רגע מרגש, ערכי ומכונן המגדיר את מדינת ישראל כחברה, מי אנחנו ומה הערכים שלנו. אני שמחה ששלוש שנים לאחר שקיבלתי על עצמי את השליחות לעמוד בראש ועדת המשנה, ושש שנים לאחר שהרחבתי את סמכות הוועדה לעסוק גם בנושא המאבק בזנות - הבאנו את הבשורה. ישראל מצטרפת לשורה של מדינות שהבהירו שצריכת זנות היא נורמה פסולה, שהשלכותיה הרסניות''.