מלכיאלי לבנט: תקן האפליה לילד החרדי

הח"כ מש"ס פנה לשר בנט בדרישה למנוע אפליית ילדי החינוך המיוחד הלומדים בגני הילדים המוכרים שאינם רשמיים.

מיכל לוי , כ"ט בטבת תשע"ט

תלמוד תורה, אילוסטרציה
תלמוד תורה, אילוסטרציה
צילום: פלאש 90

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) פנה בסוף השבוע האחרון לשר החינוך נפתלי בנט בדרישה למנוע אפלית ילדי החינוך המיוחד הלומדים בגני הילדים המוכרים שאינם רשמיים.

הפניה לבנט נעשתה בעקבות תחקיר שפורסם בעיתון 'הארץ' ממנו עולה כי התקציב שמשרד החינוך מעביר עבור שכר הגננות הוא חלקי הן בחישוב משרת האם, הן בחישוב הדרגה של הגננות, הן בחישוב שנות הוותק הן בחישוב התארים וזכויות השכר הנלוות אליהן.

"המשמעות היא פער תקציבי שנופל על הגן ולא מאפשר לו להסב משאבים לטובת הילדים, וגננות ותיקות ואיכותיות שמחפשות את מקומן בגנים שאינם מופלים לרעה בידי המשרד", כותב מלכיאלי לבנט.

לדבריו, "כל הגננות בחינוך המיוחד בציבור החרדי מופלות לרעה מאחר שהמשרד לא הכניס אותן לרפורמת אופק חדש, דבר זה פוגע הן בשכרן והם בילדים שזוכים לפחות שעות בגן מאשר ילדי חינוך מיוחד במוסד ממלכתי רגיל."

מלכיאלי מבהיר כי "על פי חוק כל ילדי החינוך המיוחד וכל מוסדות החינוך המיוחד זכאים לתקציב שיוויוני בין אם מדובר במוסד מוכר ובין אם מדובר במוסד מוכר שאינו רשמי. חל איסור להפלות תקציבית בין תלמידים אלו , מה גם שהמדינה והרשויות המקומיות מפנות תלמידי חינוך מיוחד בני הציבור החרדי למוסדות מוכרים שאינם רשמיים שכן אין מוסדות אחרים לילדים בציבור זה".

"אפליה זו מקוממת ביותר והיא מעלה שאלות קשות על התנהלותך והתנהלות כל הנהלת המשרד ומי שעוסקים בנושא, הכיצד במשך שנים ארוכות מופלים ילדי חינוך מיוחד לרעה אך ורק בשל היותם בני הציבור החרדי הנשלחים בשל כך למוסדות מוכש"ר ומופלים תקציבית", אמר.

לדברי מלכיאלי, על בנט לדאוג להפסקת האפליה, "להשבת התקציב הגזול לילדים הללו ולמוסדות שבהם הם לומדים ולהפקת לקחים כיצד ארע הדבר", כלשונו.