הוכרז מעמד המקומות הקדושים ביו"ש

מערת המכפלה, קבר רחל וקבר שמואל הנביא הוגדרו כמקומות קדושים על פי הצו בדבר השמירה על מקומות קדושים באיו"ש.

עדו בן פורת , ב' בשבט תשע"ט

מערת המכפלה
מערת המכפלה
צילום: ISTOCK

למעלה מיובל שנים לאחר מלחמת ששת הימים הוגדרו לראשונה באופן רשמי מערת המכפלה בחברון, קבר רחל בבית לחם, וקבר שמואל הנביא כמקומות קדושים על פי הדין המיוחד החל בשטח איו"ש.

בשבוע האחרון ביוזמת המנהל האזרחי נחתמו תעודות המחילות את צו השמירה על מקומות הקדושים במקומות המוזכרים על ידי תא"ל אחוות בן חור – ראש המנהל האזרחי, ומר שאול בטיש– קמ"ט דתות.

צו השמירה על המקומות הקדושים פורסם כבר לפני קרוב ליובל, בחודש סיוון תשכ"ט, והוא עוסק בהבטחת שמירת המקומות הקדושים באזור יהודה ושומרון, במטרה למנוע חילול ו/או פגיעה בחופש הגישה של בני הדתות השונות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם.

על פי צו זה ניתן להוציא תעודה המעידה על מקום מסוים כמקום קדוש וכן לקבוע כללי התנהגות במקומות הקדושים באיו"ש.

הצו נותן כעת תוקף לבקרה, שמירה ואכיפת כללי התנהגות בקבר רחל, מערת המכפלה וקבר שמואל הנביא בדומה לתחולת חוק המקומות הקדושים משנת תשכ"ז – 1967 על הכותל המערבי, קבר הרשב"י במירון ומקומות קדושים נוספים.

הבשורה לציבור הפוקדים את הקברים בעקבות הנפקת תעודות אלו ותחולת הצו על האתרים המקודשים באזור יהודה ושומרון – תתבטא בהגברת סמכויות לשומרים המוצבים במקום, סיוע בהשלטת סדר והבטחת גישה שוויונית למבקרים, אכיפת כללי התנהגות, הסדרה ותגבור בימי חג ומועד, מניעת השתלטות קבוצות שונות על המקום, ענישה במקרה של חילול או פגיעה בציון, ושימור הקברים באופן המכבד והראוי להם.

בימים הקרובים תתקיימנה פגישות בין מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים הרב יוסף שוינגר ומר שאול בטיש – קמ"ט דתות במנהל האזרחי להפעיל מידית את הצווים במתכונת המקומות הקדושים בתוך הקו הירוק.

במשרד לשירותי דת הביעו הערכה עמוקה לראש המינהל האזרחי תא"ל אחוות בן חור על החלטה זו.