ירידה במספר הזוגות שנישאו בנישואים אזרחיים

על פי נתוני המשרד לשירותי דת, חלה ירידה של 7.5% במספר הזוגות שנישאו בנישואים אזרחיים שאינם לפי כללי ההלכה.

אורלי הררי , ב' בשבט תשע"ט

הצעת נישואין
הצעת נישואין
צילום: ISTOCK

מדוח מיוחד שפרסם המשרד לשירותי דת עולה כי נרשמה ירידה ניכרת במספר האזרחים הישראליים שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל.

לפי הנתונים שמתפרסמים בדוח, 982 זוגות בלבד רשומים כיהודיים למרות שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל, כאשר מרביתם (856 זוגות) הם עולים חדשים מחבר העמים ומקצתם (126 זוגות) נמנים על עדות אחרות.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עליהם נשען הדוח, מדובר בירידה של 7.5% במספר הזוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בפילוח הנתונים של הנישאים בנישואים אזרחיים, עולה כי 44% מתוכם נישאו במדינות כמו ארה"ב, קנדה וצרפת, בעוד ש-39% נישאו בקפריסין ו-17% בצ'כיה. זוגות שנישאו בקפריסין וצ'כיה מוגדרות מיד כזוגות שנישאו בנישואים אזרחיים משום שאין במדינות הללו קהילות יהודיות אורתודוקסיות. עם זאת, מדובר במספרים נמוכים למדי שאינם עולים על 130 זוגות כאלה מדי שנה.

עוד עולה מהדוח כי שיעור הנישואין בישראל הוא מהגבוהים ביותר בקרב המדינות המפותחות. גיל הנישואין בקרב גברים שנישאו בשנת 2018 עומד על ממוצע של 27.5, לעומת 25.1 בקרב נשים. גיל הנישואין עלה במהלך עשרות שנים בשיעור של שנתיים וחצי בקרב חתנים ושלוש וחצי בקרב כלות, מה שמצביע על מגמת איחור בגיל הנישואין, אולם באופן מינורי בלבד.

נתונים נוספים מצביעים על כמות גדולה של זוגות שנשלחים על ידי בית הדין הרבני לבירור יהדותם. מדובר בקרוב ל-4,000 זוגות שנשלחו לבירור יהדותם בבית הדין הרבני במהלך שנת 2018. עם זאת, לשיעורים נמוכים לא הושג ברור המוכיח את יהדותם. מתוך אלפי הזוגות שנשלחו לבירור במהלך השנה החולפת, רק ל-122 זוגות לא נמצאה הוכחת יהדות קבילה על פי ההלכה.

נתון מעניין שמופיע בדוח מדבר על 15 זוגות המוגדרים מידי שנה כ"פסולי חיתון" שאינם מותרים להינשא כדת ההלכה, אליהם מצטרפים כ-400 אלף ישראלים נוספים, מרביתם עולים מברית המועצות לשעבר וצאצאיהם, שאינם יכולים להתחתן בישראל משום שהם אינם יהודיים על פי ההלכה.

נתון נוסף מדבר על ירידה באחוזים בודדים בכמות הנרשמים לנישואין. כך, אם בשנת 2016 נרשמו לנישואין בלשכות הנישואין כ-37,675 זוגות, הרי שבשנה החולפת נרשמו 35,163 זוגות בלבד. מדובר בירידה של כ-6.2% לעומת 2016, למרות שהאוכלוסייה גדלה.

הדוח מטפל גם בסוגיית הרווקות ומעלה תמונה מעניינת לפיה כמות הרווקים בישראל גדלה משנה לשנה. לפי הנטען בדוח, כמות הרווקים גדלה משנה לשנה כתוצאה מאיחור גילאי הנישואין. בעוד שאחוז הגברים היהודיים הרווקים בגילאי 25-29 עמד בסוף 1970 על 28%, בשנת 2014 כבר עמד שיעור הרווקים בגילאים אלו על 65%.