"מקבל עליי את התפקיד ביראת קודש"

הרמטכ"ל הנכנס רא"ל אביב כוכבי פרסם פקודת יום לחיילי צה"ל. "צה"ל הוא צבא הגנה בייעודו, אך יוזם והתקפי באופיו, וניצחון כל מהותו''

רא"ל אביב כוכבי , י' בשבט תשע"ט

אביב כוכבי
אביב כוכבי
צילום: דובר צה"ל

חיילי צה"ל ומפקדיו בסדיר ובמילואים, עובדי צה"ל, כלל משרתינו הפרוסים ביבשה, באוויר ובים.

"אני נשבע" – קראתי עם חבריי החיילים מול הכותל, ערׂש תרבותו של העם היהודי, שהיה לו לקיר תומךּ ומגן. עברו אלפיים שנה וקיר המגן הוקם ּבדמות צבא ההגנה לישראל. כמו דורות של חיילים, נשבעתי גם אני והפכתי לחוליה נוספת בשרשרת הדורות המתייצבת ל הגנת המדינה.

אני נשבע, קורא כל חייל, ודוחס ל שתי מילים את הוויתור על הפרטי לטובת הלאומי. הבית הלאומי שהוקם כאן הוא יצירה מופלאה שאין שני לה בתולדות העמים, אך הוא נטוע באזור אשר מסיבות לאומיות ודתיות מנסה לדחות את שורשיו הטבעיים.

מׂשימתנו היא להגן עליו, ּולשם כך נדרשת ראייה מפוכחת, כוח צבאי כשיר, נכונות להפעלתו, שיקול דעת ונחישות. ברוח זו נפעל. ברוח זו פעל צה"ל תחת הנהגתו של רב-אלוף גדי איזנקוט, אשר פעם אחר פעם הוכיח את יכולותיו כמגן הגבולות והפנים, והפעיל את זרועו הארוכה כדי לגדוע איומים. ּבתקופתו, חיזק צה"ל את יחידותיו והגּביר את מוכנותו. אני מתייצב בראש הצבא, ּובשם כל חייליו ּומפקדיו, מודה לו ּומצדיע.

אני מקבל עליי את התפקיד ביראת קודש, ורואה בו זכות. צה"ל הוא ביתי השני. אני אוהב אותו ואת חייליו,ּ ומתכוון להנהיגו ּביחד עם המטה הכללי ּובשיתוף כלל הדרגים, מתוך הכרה בעוצמת האנשים. אני סומך עליכם וגאה לפקד עליכם. כל חייל הוא נכס יקר שקיבלנו למשמרת ו הדאגה ל משרתים היא בעבורנו צו.

כמוה זיכרון הנופלים, חיזוק המשפחות השכולות והפצועים והמחויבות להשבת הנעדרים. עכשיו בתורי, משקיבלתי עלי את האחריות להובלת הצבא, אני מתחייב לייחד את כל מרצי, בגישה ביקורתית ותובענית, לחיזוק קיר המגן. ניצחון ּומׂשימתיות יהיו ערכינו המרכזיים, ונמלא כל משימה שניזום או שתוטל עלינו בדייקנות ּובנחישות עם האמצעים שבידינו. העיקרון שי נחה את פועלנו יהיה מוכנות והשתנּות.

עלינו להתכונן ללא הרף ל אתגרי ההווה, באופן שמותאם ל ׂשדה הקרב הנוכחי, ּובהבעת, לדעת להשתנות בהתאמה למאפייני הלחימה הנוכחיים ּולאתגרי העתיד. במרכז השינוי יעמדו הקטלניּות והרב-זרועיות. השילוב בין השניים יוביל להגדלת כושר הפגיעה באויב, ויהיה חלק ממשימתנו להעמדת צבא קטלני, יעיל וחדשני, השומר על ייעודו וייחודו.

צה"ל הוא צבא העם,

להגנת העם,

המכבד את חייליו – מכל חלקי העם,

מתחזק מ גיבוי העם,

ּומגלם את הטוב שבעם.

זהו ארגון לוחם, מקצועי ּוממלכתי,

המונהג על ידי מפקדיו,

נכון לכל משימה,
ּ
ופועל ע"פ חוק, בהתאם החלטות ממשלת ישראל,
ּ
וברוח ערכי העם היהודי.

צה"ל הוא צבא הגנה בייעודו,

אך יוזם והתקפי באופיו,
וניצחון כל מהותו.

כמו כל חייל במעמד השבועה התחייבתי גם אני, "להקדיש את כל מאמציי להגנת המולדת". כעת, כראש המטה הכללי, כשלנגד עיניי אבני הביטחון הלאומי וטובת המדינה, אני נשבע מחדש. המלאכה מרובה, אני בוטח בכם, בהצלחה לכולנו.