ועדת הבחירות קבעה: תעמולה אסורה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אסר על הפצת תשדיר של משרד החינוך שמהווה תעמולת בחירות עבור השר נפתלי בנט.

מיכל לוי , י"ד בשבט תשע"ט

נפתלי בנט
נפתלי בנט
צילום: הלל מאיר/TPS

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, קבע היום (א') כי משרד החינוך הפיק והפיץ תשדירי תעמולת בחירות אסורה מכספי ציבור לטובת שר החינוך נפתלי בנט ומפלגתו.

מדובר בתשדיר של המשרד שביקש להאדיר את היוזמה לצמצום מספר התלמידים בכיתות לימוד בבתי הספר.

על פי עתירה שהוגשה ליו"ר וועדת הבחירות על ידי עו"ד שחר בן מאיר, למרות שמדובר ברפורמה שבוצעה ב-2015 כשבנט נכנס לתפקידו, בנט השתמש באתר הייעודי לקמפיין הבחירות שלו ביוזמה וכינה אותה 'מתווה בנט'.

"בהינתן אופיים התעמולתי של התשדיר ושל ההפניות, ומכוח העובדה כי הפקתם והפצתם נעשו מכספי ציבור ותוך שימוש בנכסי ציבור, מסקנתי היא כי התשדיר וההפניות היו בבסיס תעמולת בחירות אסורה", כתב מלצר.

עוד הוסיף כי "שימוש בכספי ציבור למטרות אחרות ופרטיות הסותרות את ייעודן אינו ראוי", וכי במידה ורשות ציבורית מעוניינת להביא לידיעת הציבור פרטים על הישגיה "אין לכרוך אותו במישרין או בעקיפין עם דמותו של נבחר הציבור".

מלצר הורה למשרד החינוך להסיר ולא לפרסם שוב את כל תשדירי הבחירות במסגרת הקמפיין ואף להסיר מפרסומי המשרד את הכיתובים "תוכנית בנט" או "מתווה בנט".

משרד החינוך אף חויב בתשלום הוצאות על סך 10,000 שקל.