מוסקבה: עשרות הוסמכו לשחיטה

רבה של רוסיה הרב לאזאר אמר בטקס ההסמכה: "אלו פירות ופרי פירות של שלוחי הקודש בכל ערי רוסיה''.

ערוץ 7 , כ"ט בשבט תשע"ט

הטקס במוסקבה
הטקס במוסקבה
צילום: לוי נאזרוב

עשרות בחורים מישיבת "תומכי תמימים" בשכונת סופרינא במוסקבה הוסמכו לשוחטים בטקס שהתקיים בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה''.

חלוקת התעודות נערכה בבית הכנסת "בלשוי ברוניא", בראשות רבה הראשי של רוסיה הרב בערל לאזאר, ובהשתתפות ראש השוחטים ברוסיה הרב יצחק הכהן קוגן, ראשי ישיבות, ראש מכון הסמיכה הרב דוד רוזנצוויג, תלמידי הישיבות ואורחים נוספים.

הרב לאזאר אמר באירוע "אלו פירות ופרי פירות של שלוחי הקודש בכל ערי רוסיה, העמלים ושוקדים במסירות גדולה בהשקעה רבה של הצוות החינוכי הגדול בכל הישיבות, המוסר עצמו כל עת ושעה למען התלמידים הרבים''.

הרב לאזאר הזכיר כי ''רבים מבוגרי הישיבות משמשים כיום כרבנים וכלי קודש בערים וקהילות רבות בכל מדינות חבר העמים בכלל וברוסיה בפרט, והם זוכים לראות ברכם בעמלם, בהחזרת עטרת תפארת יהדות רוסיה".

צילום: לוי נאזרוב