ות"ת: לא תקום פקולטה לרפואה באריאל

הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה החליטה בהצבעה החוזרת שלא לאשר את הקמת פקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל.

ערוץ 7 , ב' באדר תשע"ט

טקס חנוכת ביה"ס לרפואה באריאל
טקס חנוכת ביה"ס לרפואה באריאל
צילום: מארק ניימן, לע"מ

הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה קיימה היום (חמישי) דיון חוזר בסוגיית הקמתו של בית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל בשומרון, בהנחיית היועמ"ש.

בסיום הדיון החליטה הועדה לתכנון ולתקצוב כי היא איננה מאשרת את בקשת האוניברסיטה לפתוח בית ספר לרפואה בשנת הלימודים הבאה. שלושה מחברי הוועדה הצביעו נגד פתיחת בית הספר לרפואה לעומת שניים שתמכו בכך.

הדרישה מות"ת לקיים דיון והצבעה מחודשים בסוגיה נשלחה לוועדה ביום ראשון השבוע במכתב ששיגרו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מינהלי), דינה זילבר, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, (ציבורי-חוקתי), רז נזרי, אל היועצת המשפטית של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

מכתבם של השניים עסק בחשש לניגוד עניינים מצד חברת המל"ג והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), ד"ר רבקה ודמני, בהחלטות שהתקבלו בנוגע להקמת בית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל.

נזכיר כי ודמני, שתמכה בהקמת בית הספר לרפואה, פעלה במקביל במטרה להתמנות כחברת סגל (פרופסור) באוניברסיטת אריאל.

במכתב נאמר, כי לאחר שטענותיה של ד"ר ודמני בנושא נבחנו ביסודיות, היועץ המשפטי לממשלה הגיע לכלל מסקנה שיש לראות את ד"ר ודמני כמי שהיתה צריכה להימנע מלטפל בנושאים הנוגעים במישרין לאוניברסיטת אריאל, לכל הפחות מהמועד בו העבירה את טפסי הקליטה והמינוי לצורך מינויה כפרופסור באוניברסיטה (ינואר 2018).

לפיכך, קבעו המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, על הות"ת לדון מחדש בהחלטה בעניין בית הספר לרפואה, בהרכב שאינו כולל את ד"ר ודמני.

עם זאת, זילבר ונזרי מדגישים במכתב, "על החלטתו הסבירה של גוף מינהלי להביא בחשבון את כלל השיקולים הצריכים לעניין ולתת להם את משקלם הדרוש במכלול הנסיבות. משכך, יושם אל לב כי החלטה מחודשת של ות"ת תידרש להתייחס גם לאותם שיקולים המוצגים ע"י אוניברסיטת אריאל, ביחס להסתמכותה על החלטת ות"ת ולנזק הצפוי להיגרם לכאורה לסטודנטים, למרצים ולמערכת הבריאות והציבור בכללותו".

השניים הוסיפו כאמור כי על החלטת הות"ת – תהא אשר תהא – להתקבל במהלך השבוע הקרוב ולא יאוחר מיום 7.2.19, ולאחריה ייבחן מכלול ההיבטים המשפטיים הנוגעים לעניין, אשר דרושים להמשך הטיפול בסוגיה.