ישראכרט נקנסה ב-675 אלף ש"ח

הפיקוח על הבנקים קנס את החברה לאחר שזו לא צירפה לפרסומת להלוואות את האזהרה אותה היא מחויבת לפרסם על פי החוק.

ערוץ 7 , ט' באדר תשע"ט

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: אייסטוק

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הטיל עיצום כספי בסך של 675 אלף שקלים על חברת האשראי "ישראכרט", בשל פרסומת לשיווק אשראי שאינה עומדת בדרישות החוק.

על פי החוק שנכנס לתוקף לפני למעלה משנה וחצי נדרשות חברות האשראי לצרף למודעות הפרסומת ולדרכי השיווק השונות המעודדות נטילת הלוואה על ידי הלקוח, אזהרה בנוסח זה: "אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל". הוראה דומה הוחלה גם על נותני אשראי חוץ-בנקאיים בחקיקה הרלוונטית להם.

החוק נועד לגרום לצרכנים, שלא כולם בעלי ידע והבנה פיננסיים, לשקול את יכולתם לפרוע את ההלוואה, ולהגביר את המודעות להשלכות הכלכליות שעשויות להתרחש כתוצאה מאי עמידה בהחזר ההלוואה.

העיצום בסך 675,000 ש"ח הוטל על ישראכרט בעקבות הפרסומת "המינוס הופך לפלוס+" שהוצגה באתר האינטרנט השיווקי של החברה, אליו ניתן היה להיכנס באמצעות המכשיר הנייד וזאת ללא הצגת אזהרה כנדרש.

לקריאת ההחלטה המלאה לחצו כאן

בהתאם לחוק, סכום העיצום הכספי המקסימלי שניתן להטיל בגין הפרה מסוג זה הינו 750,000 ש"ח. אולם הפיקוח הפחית עשרה אחוזים מהסכום מאחר שעל החברה לא הוטל עיצום כספי בחמשת השנים האחרונות, דבר המצביע על כך שבדרך כלל החברה מצייתת לחוק.

עוד נמצא בבדיקה כי הפרסומת הייתה חלק מקמפיין נרחב של החברה שבו שולבו מסרים לצרכנות בלתי אחראית מעבר ליכולותיו הפיננסיות של הלקוח, ולכן דרש הפיקוח להסירה.

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים, ציינה "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה באזהרה בפרסום אשראי צרכני, אשר נועדה לגרום לצרכנים, שלא כולם בעלי ידע והבנה פיננסיים, לשקול את יכולתם לעמוד בתנאי ההלוואה, ולהגביר את המודעות להשלכות הכלכליות שעשויות להיות כתוצאה מלקיחת ההלוואה. הפיקוח תמך בחקיקת החוק ורואה חשיבות רבה בנושא לנוכח הגידול בזמינות האשראי הצרכני והפיתוי שזמינות זו עלולה ליצור, בפרט ללקוחות מוחלשים כלכלית".