קומה נוספת

כמענה לאובדן הדרך יש לדבוק בזהות היהודית ובמסורת. דעה

רגב אביצדק , ט' באדר תשע"ט

חזון
חזון
צילום: לוגו

לפני כאלפיים שנה גלינו מארצנו בפעם האחרונה, ומאז ציפינו והתפללנו לחזור ולבנות בה חיי עם כימי קדם. אך באמת הכמיהה הזאת היא בת הרבה יותר משנות אלפיים.

לפני כשלושת אלפים ושלוש מאות שנה, למרגלות הר סיני, נצרב בתוכנו לנצח הדיבור האלוקי "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש". לפני כארבעת אלפים שנה התוודע אבינו הראשון לגורלו ולייעוד חייו, בפריצת דרך חדשה בהיסטוריה העולמית לדורות עולם, להקים אומה שתדע את השם ותעבוד אותו כאומה ובחייה תהיה מופת לעולם כולו: "ואעשך לגוי גדול... ונברכו בך כל משפחות האדמה". וכבר מבריאת העולם מונחת הציפייה הגדולה להופעתה של האומה הזאת: "בראשית - בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל תורה שנקראת ראשית".

דרך ארוכה עברנו עד שהגענו לדורות אלה, שבהם הייעוד המהותי כל כך, הנשגב כל כך, הולך ומתממש. ממש כתינוק שנולד ועוסק אך ורק בצורכי גופו ההולך ונבנה, כך גם אנו בתחילת דרכנו. חזרנו לארץ הקדושה לאחר אלפי שנים, הקמנו בה מדינה חזקה ובנויה לתפארת נגד כל הסיכויים, ותוך כמה עשרות שנים היא עומדת משגשגת מבחינה צבאית וכלכלית ומוערכת בזירה הבינלאומית.

ועתה, כמו נער שמתבגר ומגלה רבדים עמוקים בחייו שתובעים מענה, כך גם אנו מרגישים שאי אפשר להישאר רק עם מה שהגענו אליו עד עכשיו. שאלות הזהות שצפות ועולות במישור הלאומי מלמדות כי הגיעה העת לבנות קומה נוספת בבניין. גם כשהתרחקנו, מעולם לא שכחנו לגמרי את התכלית שלשמה הוקמה המדינה, את הקול המהדהד בנו: "ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

הבניין החומרי הוא כלי שצריך להתמלא בתוכן. הקומה הראשונית של מדינתנו הגיעה לשלב של מיצוי עצמי. הלהט הלאומי החילוני שהחזיק כמה עשרות שנים הולך ודועך, ובדעיכתו מתגלה אובדן דרך.

מתוך קשיי הדרך, חלק מאחינו התבלבלו ושכחו את הקול הגדול והם נסחפים והולכים אחרי רוחות זרות שמחריבות את מה שנבנה בעמל כה רב. אבל אנחנו כאן כדי להחזיר את הדברים למסלולם האמיתי, כדי לחבר בין הגוף הגדול שנבנה אל הלב שלו ובכך להזרים אליו חיים חדשים.

הגיע הזמן שייעודנו ההיסטורי לא יהיה רק עניין שבשאיפת הלב ובתפילה, אלא שידריך את חיינו בגלוי ובפועל. הגיע הזמן לומר בפה מלא: איננו עם ככל העמים, ולכן גם מדינתנו אינה ככל המדינות. שנחשוף לעם כולו כי התשובה לספקות, לבלבולים ולתהיות שבדרכנו הלאומית נמצאת בתורתנו, במורשתנו, בזהותנו היהודית. התורה היא הוראה, היא מורה את דרכנו בפועל איך לממש את כל שאיפותינו הגדולות. היא המפתח להמשך פיתוחנו כמדינה, ובלעדיה הבניין כולו ייפגע.

הגיע הזמן שמתוך ההכרה שטבועה בנו בדבר קדושתה של מדינת ישראל, נילחם בכוחות הזרים שמנסים לחבל במהלך הגאולה ומתעים את אחינו בכרסום בחיי המשפחה והקדושה, בהחלשת הצבא, ברידוד החינוך ובהפרדת התורה מהמדינה, ונקדם חקיקה יהודית שמבטאת את מי שאנחנו באמת מאז ומעולם.

הקול מסיני חוזר להישמע ברור באוזנינו ולתבוע את מימושו, ואנו חשים עד כמה הוא מדויק לנו, עד כמה הוא נותן ערך לחיינו פה במדינת ישראל. נתמלא ממנו, ניזכר מי אנחנו ונחזור להיות אחראים לשליחותנו וייעודנו – "ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

הכותב הוא מחנך וחבר תנועת חזון