היועמ"ש: לפעול נגד מועדוני הימורים

מועדוני ההימורים הם גופים פרטיים המציעים שירות תיווך ההשתתפות בהימורי מפעל הפיס או הטוטו וכן הצטרפות למועדוני חברים.

ערוץ 7 , י"ג באדר תשע"ט

לאכוף. מנדלבליט
לאכוף. מנדלבליט
צילום: פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), עמית מררי, הודיעה כי פעילות גופים העוסקים בתיווך ההשתתפות בהימורי מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט אינה חוקית וכי המשטרה מוסמכת לנקוט בפעולות אכיפה נגדם.

ההודעה הועברה לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ניצב גדי סיסו, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה נדרש לשאלת החוקיות פעילותם של מועדוני ההימורים במסגרת הליך אזרחי המתנהל בביהמ"ש המחוזי בת"א.

מועדוני ההימורים הם גופים פרטיים, שאינם פועלים מטעם מפעל הפיס או המועצה להסדר ההימורים בספורט ("טוטו ווינר"), ואשר מציעים שני שירותים עיקריים: תיווך ההשתתפות בהימורי מפעל הפיס או המועצה להסדר ההימורים בספורט (רכישת כרטיסי הגרלה, מעקב אחר הגרלות והעברת סכום הזכייה לחשבונו של הזוכה), תוך גביית עמלות, וכן הצטרפות למועדון חברים במסלולים שונים, אשר מאפשרת רכישה קבוצתית של כרטיסי הגרלה, בטענה כי יש בכך כדי להביא לזכייה בסבירות גבוהה יותר.

לאורך השנים התבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לשאלת חוקיות פעילותם של מועדוני ההימורים, אגב הליכים אזרחיים שונים. ככלל, לפי העמדות שהוגשו מטעם היועץ המשפטי לממשלה, פעילות מועדוני ההימורים אינה חוקית לפי חוק העונשין.

עמדה זו מבוססת על לשון החוק ותכליתו: ההיתר שניתן לפי החוק, ניתן לסוג מסוים של עורכי הימורים ולא לסוג מסוים של הימורים. המחוקק התיר לעורכי הימורים החוקיים לערוך הימורים אלו לשם מימון מטרות ציבוריות, תוך פיקוח הולם שנועד להקטין את הסיכונים הגלומים בהימורים. ארגון הימורים ע"י מי שלא זכה להיתר - אסור. זאת, אף אם הארגון נערך בקשר להימורים שלגביהם ניתן היתר.

עם זאת, בסוף שנת 2015, היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, קבע כי על אף שפעילותם של מועדוני ההימורים אינה חוקית לכאורה לפי החוק הקיים, לא יינקטו פעולות אכיפה בעניין, עד שיתוקן חוק העונשין באופן המבהיר למען הסר ספק כי מדובר בפעילות אסורה. עמדה זו הובאה לידיעת משרדי האוצר והתרבות והספורט, ועל בסיסה סירבו חברות סליקה לספק שירותי סליקה למועדוני הימורים. בשל כך, הגישו שורה של מועדונים תביעה אזרחית נגד חברות הסליקה. היועץ המשפטי לממשלה התבקש להתייצב להליך ולהגיש את עמדתו בסוגיית פעילות מועדוני ההימורים.

בתום דיון שקיים לפני כשנה, הורה היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, על דעת פרקליט המדינה, על שינוי המדיניות עליה הורה קודמו, וקבע כי אין צורך בתיקון חקיקה לשם אכיפת הדין, ובהתאם לכך ניתן להתחיל באכיפת האיסור הפלילי, תוך פרק זמן סביר. עמדתו זו הובאה לידיעת ביהמ"ש בינואר 2018, בהליך האזרחי האמור.

לפני כחודש קיים ביהמ"ש דיון בתביעה, במסגרתה ביקש מספר הבהרות מהיועץ המשפטי לממשלה ביחס לעמדתו. בשבוע שעבר הגיש היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות עוה"ד שלמה כהן ומירב ולרשטיין מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), את עמדתו בה שב וציין כי ניתן לנקוט בפעולות אכיפה.

בימים אלו הודיעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), עמית מררי, לראש אח"מ במשטרת ישראל, כי משמעות החלטת היועץ המשפטי לממשלה היא שהמשטרה מוסמכת לנקוט בפעולות אכיפה נגד מבצעי הפעילות האמורה של מועדוני הימורים כבר עתה, כאשר האכיפה תיעשה, כמובן, בהתאם לסדרי העדיפויות, כמקובל.