פורסמו הקלות חדשות ברישומי טאבו

ההנחיות החדשות יקלו את הבירוקרטיה בתחום רישום הבתים המשותפים.

בן שאול , ט"ו באדר תשע"ט

אתר בנייה
אתר בנייה
צילום: ISTOCK

הממונה על המרשם ומנהל אגף רישום והסדר מקרקעין (הטאבו), עו"ד שלומי הייזלר, פרסם שש הנחיות חדשות עם הקלות בירוקרטיות שונות.

בשנים האחרונות פועל משרד המשפטים באופן אינטנסיבי כדי לקדם מהלכים לצמצום בירוקרטיה וטיוב רגולציה, שמטרתם לשפר את הסביבה העסקית ולקדם אקלים תומך צמיחה כלכלית במשק. פעילות המשרד מתבצעת במסגרת הוועדה הממשלתית לשיפור הסביבה העסקית, בראשות החשב הכללי, מר רוני חזקיהו.

כחלק מהפעילות בתחום זה, קיים משרד המשפטים לפני כשבועיים כנס משותף יחד עם החשב הכללי במשרד האוצר ורשות המסים, שבו השתתפו עורכי דין ורואי חשבון בכירים, כדי לקיים דיון פתוח בין הממשלה לבין גורמי הענין הרלוונטיים 'בשטח' ביחס לצעדים שונים שניתן לקדם כדי להביא לשיפור הסביבה העסקית בישראל.

בעקבות הצעות והערות שעלו מצד עורכי הדין העובדים באופן שוטף מול הטאבו, החליט כאמור עו"ד הייזלר לבצע מהלך מהיר לעדכון הנחיות ופרסום הנחיות חדשות שיקלו את הבירוקרטיה בתחום רישום הבתים המשותפים.

כך למשל מעתה מתייתר הצורך בחתימה על תשריט הבית המשותף (בכפוף לאישור רישום המסים על גבי הבקשה). רישום ההצמדות במסגרת בקשה לרישום או תיקון בית משותף יהיה בטבלת התשריט בלבד, ולא בתקנון הבית המשותף.

עוד הוחלט כי יוארך לשנה משך תוקפו של התשריט המוגש לצורך רישום או תיקון בית משותף. ככל שנדרשה חתימת הוועדה התכנונית על התשריט, תחל השנה ממועד חתימת הוועדה על התשריט.

כמו כן במקרים בהם לא השתנו בעלי הדירות בבית המשותף בין מועד רישום הערת האזהרה לטובת היזם ובין מועד תיקון צו רישום הבית המשותף בעת רישום תמ"א 38 שלב א' יהא רשאי מגיש התיק שלא לצרף ייפויי כוח לבקשתו ולהפנות לייפוי הכוח מכוחם נרשמה הערת האזהרה כאמור. עוד ניתנו הוראות חדשות בנוגע לקבלת הסכמות להרחבת דירה ומשלוח הודעות.