סיפור בעיתו מה טוב-סיפור לשבת

חסידות הוסיאטין נקראת על שם עיירה בגליציה, שהייתה מחולקת בין השלטון הרוסי לשלטון האוסטרי.

עודד מזרחי , ט"ז באדר תשע"ט

הסופר עודד מזרחי
הסופר עודד מזרחי
צילום: חזקי ברוך

בצד האוסטרי התגורר האדמו"ר רבי מרדכי שרגא, ראשון לחסידות זו, שהיה אחד מששת בניו של רבי ישראל מרוז'ין. הוא החל לנהל את החסידות לאחר הסתלקות אביו בשנת תרי"א (1850). במהרה התפרסם שמו ורבים נהרו אליו ונעשו חסידיו. הוא היה איש פלא ורבות סופר על קדושתו ועל היותו איש אלוקים.

לאחר הסתלקותו מילא את מקומו בנו רבי ישראל. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נאלץ רבי ישראל לנדוד לתוך אוסטריה ומצא את מקומו החדש בווינה. אולם עם עליית הצורר הגרמני לשלטון התגברה האנטישמיות באוסטריה והאדמו"ר החליט לעלות ארצה עם בני משפחתו.

בערב שבת קודש פרשת בא תרצ"ז (1937) דרכו רגליהם על אדמת ארץ ישראל. המשפחה התיישבה ברחוב ביאליק 19בתל אביב, ותקופה חדשה החלה בחסידות הוסיאטין. הבית שקק חיים, רבים פנו למקום כדי לינוק מקדושת הרבי ולחבור אליו, ורבים באו לקבל ברכה או לבקש ישועה וראו מעשים פלאיים.

לפני כעשור פורסם ספר בשם 'אמרו צדיק' מאת הרב ד"ר מאיר גרוזמן, ובו כשישים סיפורי מופת מדהימים על רבי ישראל, המסופרים מפי אנשים שזכו לישועות בזכות הצדיק.

לאחר הסתלקותו בשנת תש"ט מילא את מקומו חתנו רבי יעקב, שהיה בנו הצעיר של האדמו"ר הראשון מבוהוש. אף הוא כקודמיו היה קדוש וטהור ורבים שיחרו לפתחו לישועה. לאחר הסתלקותו כיהן במקומו בנו רבי יצחק, ששימש כאדמו"ר מהוסיאטין עד ליום פטירתו בט' באלול תשכ"ח. מאז אין אדמו"ר להוסיאטין, אך אנשי החסידות נותרו חיים וקיימים וגם הזיכרונות.

הרב גרוזמן עמד להוציא לאור ספר המביא את סיפור תולדותיו של רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין. מאחר שהתכוון להוציאו בהוצאה עצמית, מצא את עצמו מעוכב בשל העלות הגבוהה. בגלל מידת הביישנות קשה היה לו לפנות לאנשים ולבקש מהם תמיכה כספית. הוא פנה אומנם לכמה ידידים שעזרו לו להוציא לאור ספרים קודמים, והם תמכו בו גם הפעם, אך עדיין חסרו לו אלפי שקלים.

בהיותו בטבריה בחנוכה תשע"ט, ביום ההילולא של האדמו"ר מהוסיאטין רבי ישראל זצ"ל, אשר טמון שם בחלקה המשפחתית בבית העלמין הישן, התפלל כרגיל ושטח את בקשותיו השגרתיות, ובאותה עת הוסיף את בקשתו למימון הוצאת הספר לאור. את בקשתו המיוחדת שטח גם ליד מצבתו של מי שהספר נכתב עליו - רבי יעקב זצ"ל, שנטמן ליד חותנו, רבי ישראל זצ"ל. בשעה אחת בצהריים סיים את תפילותיו ויצא אל ביתו.

כאשר שב הרב גרוזמן לביתו המתינה לו בתא הקולי הודעה ממספר טלפון לא מזוהה. התברר שהפונה היה רב צבאי מוכר, שכיום הוא רב נכבד באחד היישובים. בזמן מלחמת יום הכיפורים הוא היה הרב הצבאי של אוגדת שרון, והרב גרוזמן שימש כמרצה באוגדה זו, והיה בין אלה שנדדו ממוצב אחד למשנהו והשמיעו בפני החיילים שיחות תורניות. הרב הצבאי האוגדתי היה זה שהדריכו והעסיקו, וכך הם הכירו ונרקמה ביניהם חברות הדוקה.

הרב גרוזמן תמה: "מה מביא אותך לפנות אליי אחרי שנים כה רבות שלא היינו בקשר?"

"נזכרתי שסיפרת לי לפני שנים רבות סיפור על אודות האדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין, שהרשים אותי מאוד. וכעת אני מבקש לשמוע אותו שנית".

הרב גרוזמן סיפר את הסיפור המבוקש, ואחר כך הוסיף: "אני עומד להוציא ספר נוסף על אחד הרביים מהחסידות הזאת, האדמו"ר רבי יעקב מהוסיאטין".

"מתי הספר עתיד להופיע?" התעניין רב היישוב.

הרב גרוזמן השיב: "איני יודע בדיוק, אולי בעוד חודש, אולי בעוד חודשיים".

"מה הבעיה?" תמה רב היישוב, והרב גרוזמן השיב: "כסף".

"כמה חסר לך?" שאל רב היישוב.

הרב גרוזמן נקב בסכום החסר, ורב היישוב אמר מיד: "אני אתן לך את הסכום הזה!"

הרב גרוזמן נאלם דום ונזקק לשניות אחדות כדי להתאושש מההלם החיובי. כאשר שבה אליו רוחו אמר דברי תודה והוסיף כי יבוא אל הרב לקבל את תרומתו.

"לא", השיב רב היישוב, "אני אבוא אליך!"

יומיים לאחר מכן צלצל הטלפון של הרב גרוזמן, ורב היישוב אמר: "אני בחנייה מתחת לביתך. רד אליי כעת, הכסף בידי".

הרב גרוזמן הרהר בליבו כי אומנם ידוע שהמקום הקדוש בטבריה מסוגל לישועה, וידוע גם שישועת ה' כהרף עין, אך המדהים מכול הוא שבשמיים יודעים מי מכיר אותך, מי מוכן לעזור לך, למי יש ממון מוכן ואיך העזרה תגיע לידך - ומיד כהרף עין! יתר על כן, בשמיים גם יוזמים את הסיבה לפנות אליך. לפתע אותו רב נזכר בסיפור כלשהו, ודווקא עכשיו הוא מעוניין לשמוע אותו שנית... הייפלא מה' דבר‎!

על פי 'בסוד שיח' מאת שאול שיף

ליצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם: orchozer@gmail.com