הליכוד אח''י: כך שולב הרב אלי בן דהן

מפלגת הליכוד התאחדה עם מפלגת אח"י של אפי איתם כדי לשלב את הרב אלי בן דהן ולהתגונן מפני עתירות.

חזקי ברוך , ט"ז באדר תשע"ט

נציגי הליכוד מגישים את רשימת המפלגה
נציגי הליכוד מגישים את רשימת המפלגה
צילום: חזקי ברוך

מפלגת הליכוד הגישה לוועדת הבחירות המרכזית את רשימת המפלגה לכנסת ה-21, וברגע האחרון התחברה למפלגת אח''י על מנת לשלב את הרב אלי בן דהן כנציג ''הבית היהודי''.

מפלגת אח''י, ראשי תיבות של "ארץ, חברה, יהדות", שייכת לשר לשעבר אפי איתם. הליכוד חבר אליה ברגע האחרון על מנת לשלב את בן דהן ולעקוף את העתירות נגד ההסכם שחתם ראש הממשלה נתניהו עם מפלגת הבית היהודי.

מוקדם יותר פנתה התנועה לאיכות השלטון אל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, בדרישה להורות על פסילת רשימת מפלגת הליכוד לכנסת ה-21 או לחילופין, על פסילת מועמדותו של הרב אלי בן דהן במסגרת רשימת מפלגת הליכוד.

בתנועה לאיכות השלטון אומרים כי אם כל מטרת מפלגה באשר היא היא לקדם על ידי נבחרים את מטרותיה המדיניות והחברתיות, צירוף נציג מפלגה אחרת לרשימת המפלגה, שמטרתו לקדם מדיניות ומטרות של מפלגה אחרת, עומדת בניגוד מוחלט להגדרת אותו הגוף כ"מפלגה". בשל כך, הדבר עשוי לסתור את היות הליכוד מפלגה, ומשכך אין היא יכולה להגיש רשימת מועמדים לכנסת ויש לפסול את רשימתה.

"ההסכם העומד בבסיס השתתפות הרב בן דהן ברשימת הליכוד לא חוקי", טוענים בתנועה. ''סעיף 61 לחוק הכנסת שכותרתו 'פרישה מסיעה' קובע כי חבר כנסת הפורש מסיעתו שלא במסגרת התפלגות, לא יכול להיות מצורף לסיעה כלשהי בתקופת כהונתה של אותה הכנסת.

''כתב התחייבות מסדיר את פרישת בן דהן מסיעת הליכוד מיד אחרי הבחירות ואת חזרתו לסיעתו האמיתית, אך פרישה שכזו לא מאפשרת את צירופו של לסיעה כלשהי בתקופת כהונת כנסת זו. על כן, ההסכם כולו אינו חוקי והינו בטל.

''מעבר לכך, על פי החוק, אדם לא יכול להיות מועמד ביותר מרשימת מועמדים אחת, אך על פי ההסכם, יהיה רשום בן דהן ברשימת הליכוד ומיד לאחר הבחירות יחזור לסיעתו. הדבר נוגד את חוק הבחירות כיוון שמדובר במועמד של מפלגה אחת הרשום, בפועל, ברשימת מועמדים של מפלגה אחרת", הוסיפו בתנועה לאיכות השלטון.