אוי, מה היה לנו?

בשם שמירה על ריבונות ישראל בחר ראש הממשלה לפתות את תלמידי הרב קוק להכשיר תועבה של תורת גזענית ולדאוג להכנסתה לשערי כנסת ישראל.

הרב ד"ר בני לאו , י"ז באדר תשע"ט

הרב בני לאו
הרב בני לאו
צילום: חזקי ברוך

למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקט. בשם אהבת ארץ ישראל ובשם שמירה על ריבונות ישראל בחר ראש הממשלה לפתות את תלמידי הרב קוק לפלגיהם להכשיר תועבה של תורה גזענית ולדאוג להכנסתה לשערי כנסת ישראל. פיתה וגם הצליח.

כנגד הרוח הרעה והמשחיתה הזו עמדו כל נביאי ישראל וזעקו "דם תשפכו - והארץ תירשו?" (יחזקאל לג). איך אתם לא מתביישים לתבוע בעלות על נחלת ה' כשהפכתם את אותה נחלה למקום של חרפה.

אנשי אמונה - איבדתם את האמונה הפשוטה שארץ ישראל תיבנה רק בניקיון ידיים ולבבות של יושביה? טומאת הארץ והשחתתה משמשת כערובה לאובדן הארץ. אלימות כנגד תושביה הלא יהודים של הארץ היא הפרת ברית שמערערת את ישיבת הארץ.

את ראש הממשלה זה לא מעניין. הוא מבקש לנצח בבחירות ותו לא. אבל אנשים שיונקים את משנתם מתוך התורה - בשם שיקולים פוליטיים של הישרדות, בשם תזנוני משרות ומעמדות - מעיזים להכניס תורת גזע לבית המחוקקים. אוי, מה היה לנו?