מזל טוב! גוזל עיט בקע מהביצה

במסגרת פרויקט 'פורשים כנף' בשמורת חי בר כרמל בקע הלילה עיט ניצי, עוף הנמצא בסכנת הכחדה.

רפאל לוי , כ' באדר תשע"ט

העיט שבקע מהביצה
העיט שבקע מהביצה
צילום: גבי לבל, שמורת חי בר כרמל רשות הטבע והגנים

גוזל ראשון לעונה של עיט ניצי, עוף דורס ממשפחת הנציים המצוי בישראל בסכנת הכחדה, בקע הלילה בגרעין הרבייה של פרויקט 'פורשים כנף' בשמורת הטבע חי בר כרמל.

גרעין רבייה זה, שהוקם לפני מספר שנים במסגרת פרויקט 'פורשים כנף' המשותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל, נועד לשקם את אוכלוסיית העיט הניצי בחבל הים תיכוני של ישראל.

גוזל העיט, שבקע במשקל 70 גרם יגדל בחי בר כרמל עד שיגיע לגיל 4-5 חודשים ואז יועבר למשך כשבועיים לכלוב איקלום בצפון ומשם לטבע הפתוח, בשאיפה שיצטרף בהצלחה לאוכלוסייה המקננת בישראל.

אורכו של עיט ניצי בוגר מגיע ל 55-65 ס"מ והוא בעל מוטת כנפיים של כ-1.5 מטר. הוא מקנן על גבי צוקים או עצים גדולים בקינים בגודל של כ-2 מטר אותם הוא בונה מענפים.

בעולם מוערך מספרם של העיטים הניציים במספר אלפים ובישראל אוכלוסייתם מונה רק 15 זוגות. האיומים המשמעותיים על העיט הניצי בישראל ובעולם הם התחשמלות והרעלות מחומרי הדברה ועופרת, כאשר בישראל ישנם איומים נוספים של חמיסת קינים לצורכי גידול פרטי וכן הפרעות של כלי טיס.

בפרויקט 'פורשים כנף' פועלים כל הגורמים המעורבים בהם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל בכל האמצעים על מנת לצמצם עד כמה שניתן את האיומים האלו לרבות מיגון עמודי חשמל, פיקוח ואכיפה כנגד חומסי קינים והפרעות כלי טיס וכמובן הפעלת גרעין הרבייה המיוחד.