כיצד הייתם מגיבים אם זה היה הפקיד בקבלה?

כיצד אתם הייתם מגיבים אם זה היה הפקיד שמקבל אתכם בבית המלון?

ערוץ 7 , כ"ו באדר תשע"ט

בית מלון
בית מלון
istock