בשורה למעסיקים

רשות המסים משיקה יישום חדש להגשת דוחות שנתיים בניכויים באופן מקוון מלא

ערוץ 7 , כ"ז באדר תשע"ט

שכר
שכר
צילום: ISTOCK

רשות המסים השיקה יישום חדש המאפשר הגשת הדוחות השנתיים בניכויים באופן מקוון מלא.

באמצעות היישום החדש ניתן לציבור המעסיקים, המנכים והמייצגים, לשדר ולהגיש דוחות שנתיים בניכויים, באופן מקוון מלא במערכת יעילה, נוחה וידידותית יותר למשתמש, המייתרת את הצורך בהגשה פיזית של טופסי ההצהרה לסיום תהליך הגשת הדוחות.

לצורך המעבר לפעילות באמצעות היישום החדש, יקבע מנהל רשות המסים ערן יעקב כללים חדשים להגשת דוחות מקוונים בניכויים.

על פי המצב הקיים כיום, מערכת קליטת הדוחות מאפשרת קבלת דיווחים מציבור המעסיקים/המנכים והמייצגים, באופן מקוון בשלב הראשון בלבד, שלאחריו מופקים טפסי הצהרה הנחתמים באופן ידני ונשלחים למוקד הניכויים לאישור הדוח ולהשלמת תהליך הגשת דוחות השנתיים בניכויים.

על מנת לפשט את תהליך הגשת הדוחות, הוחלט, כאמור, לשדרג את פעילות המערכת הקיימת, כך שתאפשר לציבור המעסיקים/המנכים והמייצגים, לאשר את שידור הדוח המקוון ללא צורך בהפקה, חתימה ושליחת טופס ההצהרה למוקד הניכויים, אלא, באמצעות מתן אישור סופי על הגשת הדוח, באופן מקוון וזאת לאחר זיהוי במערכת כמפורט בכללים, שפורסמו להערות הציבור באתר רשות המסים.

על מנת לאפשר לציבור המשתמשים במערכת, תקופת היערכות ללמידה ותפעול שוטף של היישום החדש, יופעלו במקביל, במהלך שנת 2019, שני היישומים להגשת הדוחות השנתיים בניכויים לשנת המס 2018, כך שהמשתמשים יוכלו לבחור את מסלול הגשת הדוח. החל משנת 2020, תתאפשר הגשת דוחות שנתיים בניכויים לשנת המס 2019 באמצעות היישום החדש בלבד.