מי שפוסל קיצונים יהודים - תומך בטרור

הרב יעקב אריאל מתייחס במאמר שכתב בגיליון הקרוב של עולם קטן לחיבור עם עוצמה יהודית.

הרב יעקב אריאל , כ"ח באדר תשע"ט

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
שלומי שלמוני

בדרך כלל איני עוסק בפוליטיקה, אך איני יכול להחריש מול עוול שנעשה בשם הצדק כביכול.

המוסר התורני מחייב הסתייגות מציטטות ופרשנויות לא נכונות בשם התורה. מסיבה זאת יש להסתייג מחלק מעמדותיהם ואמירותיהם של קיצוניים ימניים. גם אם הם עצמם אינם מטיפים לאלימות, תלמידים צעירים שלא שימשו כל צורכם עלולים להתרשם מדבריהם ששנאה וכוחנות כלפי נוכרים מותרות ואף רצויות. זו לא דרכה של תורה. אך מאותה סיבה עצמה יש להסתייג מאמירות מוסריות היוצרות עוול מוסרי חמור שבעתיים.

שדה הכוח הפוליטי בכנסת איננו בית כנסת שבו יש לדרוש בתורה מתוך מבט אידיאלי.

בואו חשבון: אנו נתונים במצב חירום. בבחירות הבעל"ט עלול להיווצר איזון שווה בין הגושים, וכל קול עלול להכריע את הכף לשבט או לחסד (אוסלו הוכרע בכנסת על חודו של קול, בקולות המפלגות הערביות ושני עריקים, שמן הסתם כונו גם הם בזמנם "אנשי צדק ומוסר").

השלכה לפח של רבבות קולות, השקולים כשני מנדטים אם לא יותר, עלולה להטות את האיזון לצד שכנגד. בצד השני של המשוואה ניצבות המפלגות הערביות, שמהן תומכות טרור לא רק בדיבור אלא גם במעשה (ולמרות זאת הן כשרות לבוא בקהל ע"י "שוחרי הצדק"). נמצא שמי שפוסל בשם המוסר והצדק קיצונים יהודים, תומך למעשה בטרור הערבי ועושה מעשה בלתי מוסרי בעליל!

אין בודקין בשעת הסכנה. ועל כך אומר הפסוק "אל תצדק הרבה".

בבחירות אלו עומדות על הפרק לא רק שאלות ביטחוניות חמורות, אלא גם שאלות לאומיות קיומיות בתחום הזהות היהודית של המדינה. ביניהן, לדוגמה, המסחר בשבתות. השבת היא לא רק ערך דתי עליון, אלא גם ערך חברתי ומוסרי. מסחר בשבת יוצר כפייה על עובדים ועל בעלי עסקים, המשוועים למנוחה ביום השבת, ותחרות לא צודקת. אין לסמוך על הערבים שיגנו על אופייה היהודי של המדינה ועל כבוד השבת יותר מיהודים קיצוניים. גם בנושא הזה, כל ויתור על קול התומך בזהותה היהודית של המדינה יוצר עוול מוסרי.

בשעת חירום זאת אין גם מקום לדקדק בנושא הייצוג. הקשת הציונית-דתית גדולה ורחבה ומכילה גוונים וגוני-גוונים. מכיוון שרבים מבני הציונות הדתית מעדיפים מעורבות בגופים אחרים, בהכרח מצטמצמת הנציגות הציונית-דתית. וכשנעשה צפוף, בהכרח נוצר קיפוח.

תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל עומדים מעל לכל דקדוקי חשבונות והתיימרות מוסרית לא שקולה. צדק מצומצם המתעלם מהמכלול אינו צודק.

"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ".

המאמר המלא יפורסם בגיליון 'עולם קטן' בסוף השבוע בבתי הכנסת.