מכתב רבנים: אל תשתכרו בפורים

רבנים מובילים בציבור החרדי קראו שלא להשתכר בחג הפורים ובכך "להינצל מאיסורים חמורים", כלשון הרבנים ומכתבם פורסם ביומונים החרדיים

בן שאול , כ"ט באדר תשע"ט

פורים
פורים
צילום: עדי גפן/TPS

מצוות 'עד דלא ידע' בפורים? תחשבו שוב: רבנים מובילים בציבור החרדי קראו הבוקר (ד') שלא להשתכר בחג הפורים ובכך "להינצל מאיסורים חמורים", כלשון הרבנים.

"אף ביום הפורים שכתב בשו"ע 'חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי', מ"מ המ"ב בביאור הלכה העתיק את לשון המאירי שכתב ומכל מקום אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השי"ת והודאה על הניסים שעשה לנו", לשון המכתב שפורסם ביומונים החרדיים.

במכתבם טענו הרבנים כי שתיה מרובה מביאה לחטאים. "ומן הנסיון שיש הרבה פעמים אשר השתיה מביאה לידי רציחה כגון הנוהג ברכב אחר שתיה שזה ידוע שמביא לאסונות רבים ח"ו, וכן באים עי"ז לאיסורים חמורים הן איסורים שבין אדם למקום והן איסורים שבין אדם לחברו", כתבו.

עוד אמרו כי שתיה מרובה פוגעת בבריאות. "כן נתברר ע"י הרופאים ששתיה מרובה בפרט אצל צעירים גורמת נזק גופני ומוחי".

את מכתבם הם חותמים בקריאה שלא להשתכר בשמחות משפחתית. "גם בשמחות משפחתיות יש להזהר שלא לשתות משקין המשכרים היכולים להביא לשכרות או לבלבול הדעת, אלא לשמוח שמחה של מצוה המביאה לידי קדושה", אמרו.