כלכלן האוצר: צלילה בעסקאות הנדל"ן

על פי נתוני הכלכלן הראשי באוצר, במהלך ינואר הסתכם סך העסקאות ב־8,000 דירות בלבד - מהנמוכים שנרשמו בעשור האחרון

מיכל לוי , ו' באדר ב תשע"ט

אתר בנייה
אתר בנייה
צילום: ISTOCK

ירידה במכירת דירות: על פי נתוני הכלכלן הראשי באוצר, במהלך ינואר נרכשו 9,200 דירות חדשות, עליה של 3 אחוז בהשוואה לינואר אשתקד אולם בניכוי עסקאות מחיר למשתכן, הסתכם סך העסקאות בשוק החופשי בינואר ב־ 8,000 דירות בלבד - ירידה של 5 אחוז בהשוואה לינואר אשתקד וירידה של 13 אחוז בהשוואה לדצמבר האחרון.

כלכלן האוצר שתולה את הסיבה האפשרית לירידה בכניסתו לתוקף של חוק צמצום השימוש במזומן.

הירידה המחודשת במספר העסקאות בשוק החופשי בינואר הורגשה במיוחד בפלח השוק של דירות יד שניה, שרשם ירידה של 8 אחוז (בהשוואה לינואר אשתקד) לאחר גידול חד של 20 אחוז שנרשם בדצמבר האחרון. כאמור, באוצר מציינים כי לא מן הנמנע כי לפחות בחלקו הושפע הגידול החד במספר העסקאות בדצמבר 2018 , והירידה לאחר מכן בינואר, מכניסתו לתוקף בינואר השנה של חוק האוסר שימוש במזומן בביצוע עסקאות רכישה או מכירה של נדל"ן.

סך הדירות החדשות שנמכרו בינואר עמד על 3.1 אלף דירות, מזה 1.2 אלף דירות בסבסוד ממשלתי. בניכוי העסקאות המסובסדות נרשמה עליה של 5% במכירת דירות חדשות בשוק החופשי בהשוואה לינואר אשתקד.

בפילוח גיאוגרפי נמצאה שונות גבוהה בין האזורים. כך, בעוד שבאזור חדרה נמשך קצב גבוה של מכירות, על רקע מבצע מכירות באור־עקיבא וכך גם באזור רחובות, באזור המרכז נרשמה ירידה של 14 אחוז במכירת דירות חדשות בשוק החופשי, עם סיומו של מבצע המכירות באור יהודה. שיעורי ירידה דומים נרשמו גם באזורי ירושלים וב"ש.

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בינואר ב־ 4.9 אלף דירות, מזה 1.2 אלף דירות נרכשו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לינואר אשתקד נרשם גידול של 8% ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי, אם כי בהשוואה לרמת השיא שנרשמה בדצמבר האחרון ירדו רכישות אלו ב־ 10%.

שני שלישים מהגידול ברכישות הזוגות הצעירים התרכזו בשני אזורים: רחובות וחדרה. באזור חדרה התרכז הגידול בפרויקט גדול המשווק באור־עקיבא. רכישות משפרי הדיור הסתכמו בינואר ב־ 3.2 אלף דירות, ירידה של 9% בהשוואה לינואר אשתקד.