הרב הראשי: אסתר המלכה? לא לילדים!

בפסק הלכה שפרסם טען הרב הראשי הרב יוסף כי איסור 'לא תלבש' קיים גם פורים ולפיכך חל איסור על בנים להתחפש בבגדי נשים ולהיפך

בן שאול , ז' באדר ב תשע"ט

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: קובי ריכטר/TPS

תחפושת אסתר המלכה? רק לבנות: בפסק הלכה שפרסם טען הרב הראשי הרב יצחק יוסף כי איסור 'לא תלבש' קיים גם פורים ולפיכך חל איסור על בנים להתחפש בבגדי נשים ולהיפך.

בדבריו, שהובאו בהרחבה באתר החרדי 'כיכר השבת', נימק את הרב יוסף את פסיקתו. "יש לדעת כי אף על פי שיש טעמים למנהג התחפושות בפורים, מכל מקום צריך ליזהר שנערים נערים לא ילבשו בגדי נשים, וכן הנערות לא תלבשנה בגדי גברים", כתב בפתח דבריו.

תחילה ציטט את איסור התורה אך סייג: "ואמנם הפרי מגדים (סי' תרצו משב"ז סק"ה) כתב שאם יש בגד אחד של בן לבת, או להיפך, ושאר הבגדים הם כהוגן, יש מקום להקל בקטנים, אך גם בזה המחמיר תבוא עליו ברכה".

בהמשך ציטט את דברי הרמ"א המבקש להקל לבנים להתחפש בפורים בבגדי נשים ולהיפך "כיון שאין מכוונים אלא לשמחת פורים", אולם הוא מיד ציטט פוסק אחר הטוען שאף לצורך שמחת חתן וכלה אין להקל.

"גם הרמב"ם בתשובה (הובאה בריש ספר מעשה רוקח, עמ' א) כתב, בדבר מה שיש נוהגים שהכלה תצנוף מצנפת או כובע ולוקחת בידה סיף ויוצאת במחול לפני האנשים והנשים, לא יעלה על הדעת שמפני היותה כלה הותר לה איסור תורה בתועבה זו, וכבר נעשה כן במצרים, והיו נכשלים בו גדולים, עד שבטלנו אותו, ומחינו זכרו וכו' וראוי להזהר מזה, ולא יסמכו על הנשים שאין להן דעת ולא תבונה, עכ"ד הרמב"ם. הרי שאף על פי שעושים כן רק לשמחת חתן וכלה, אסור", כתב.