מרימים עוגן

בתענית אסתר, שנקבעה גם כיום ההזדהות עם העגונות, נייחל לשינוי למען אלפי נשים. דעה

הרב דוד סתיו , ז' באדר ב תשע"ט

הרב דוד סתיו
הרב דוד סתיו
צילום: עופר עמרם

אתגר העגונות במדינת ישראל מחייב התייחסות והתמודדות בארבעה מישורים.

המישור הראשון הוא הסבל האישי. הדעת אינה סובלת עמידה מנגד כאשר מאות ואלפי נשים (אף גברים רבים סובלים מסרבנות נשים, אלא שמעמדם ההלכתי נוח יותר) שאינן מקיימות חיי משפחה מעוכבות מלפתוח דף חדש בחייהן. מציאות זו קשה מנשוא לעגונות ולא פחות מכך לילדיהן שחווים טראומות קשות סביב הליך הפרידה והגירושין.

המישור השני הוא איסור אשת איש. תהליך מסורבל של מתן גט גורם בהכרח ליחסים אסורים, שכן זוגות המצויים בתהליך של פרידה אינם מרגישים מחויבים לבני זוגם מבחינה מוסרית.

המישור השלישי הוא חילול השם. תורתנו תורת אמת היא וחיי עולם נטע בתוכנו. לא יעלה על הדעת שהתורה תאפשר לרשעים להשתמש בה בלי שהיא תעניק כלים לבתי הדין לפתור את הבעיה הזאת. לא מדובר בחריג אחד בדור שעליו יהיה אפשר להשליך את דברי הרמב"ם, שאמר כי התורה תדבר על דרך הרוב. מדובר בתופעה רחבת היקף שחייבת מענה.

המישור הרביעי הוא מדינה יהודית. בצדק תובעת הציונות הדתית לאורך השנים כי צביונה וזהותה של מדינת ישראל יהיו תואמים את מסורת היהדות. אי אפשר לעמוד על דרישה זו אם אין לנו מענה לתופעת הסרבנות. בחברה שבה רוב העם אינו שומר מצוות ואחוזי הגירושין מגיעים ל-40 צריך להחליט מה אנחנו רוצים, נישואין וגירושין כדת משה וישראל או נישואין אזרחיים בכל מיני שמות וגרסאות. מי שחפץ בנישואין דתיים לכול, כמוני, וכדעת מרבית רבני הציונות הדתית, צריך להתמודד עם בעיית העגינות. אי אפשר לתת למציאות להתנהל מעצמה שכן זעקת הסובלים ובזיונה של תורה עולים השמימה.

קיימות הצעות שונות להתמודדות עם הסוגיה. אינני מכיר פתרון מערכתי אחד כולל ומקיף שישים קץ לבעיה, אבל יש צעדים שמסוגלים להקל על היקפה. הראשון הוא הסכמי קדם נישואין, דוגמת הסכם מאהבה של ארגון רבני צהר. בארצות הברית מספר המעוגנות קטן יחסית לא מעט בזכות החתימה על ההסכמים, שגדולי התורה בראשות הרב הרשל שכטר מצווים על חתימתם. מרבית רבני ה-RCA לא יחתנו זוגות שלא יחתמו על הסכמים כאלה. עד היום החתמנו בצהר אלפי זוגות על הסכמים אלו. הגיעה העת להגביר את המודעות לנושא עוד יותר.

בנוסף לכך, מדיניות בתי הדין חייבת להיות הרבה יותר חדה ומותאמת למציאות החברתית. לדבר עם זוג שחי בנפרד שנה או שנתיים על שלום בית יכול להצליח פעם בכמה זמן, אבל גם יכול לגרום לאיסור אשת איש ועוד. חכמינו אומרים שבני עלי הואשמו בזנות בגלל שעיכבו את הנשים בשילה ימים בודדים. מה נאמר על מי שמעכבים נשים חודשים ושנים?

לבסוף, עבודה חינוכית יסודית עם ילדינו על כך שנשות ישראל אינן כשבויות אצל בעליהן. אם מערכת יחסים אינה עולה יפה וגישורים לא מצליחים, אזי נפרדים באצילות וברגישות ולא הופכים את הגט לכלי נשק במערכה.

הכותב הוא יו"ר ארגון רבני צהר