הממשלה אישרה תכנית למניעת התפרצות מגפת העכברת

תוכנית המשרד להגנת הסביבה להוצאת הבקר מערוצי הנחלים באגן הכנרת אושרה בממשלה. תקציב התכנית יעמוד על כ-14 מיליון שקלים.

ערוץ 7 , י' באדר ב תשע"ט

שמח. אלקין
שמח. אלקין
צילום: חזקי ברוך

הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) את תוכנית המשרד להגנת הסביבה להוצאת הבקר מערוצי הנחלים באגן הכנרת והפחתת הסיכון למחלות זיהומיות בנחלי הצפון.

בקיץ 2018, בעקבות התפרצות מחלת העכברת, הגיעו 637 מטיילים לבתי החולים בשל חשש להידבקות, ב- 152 מקרים אושפזו חולים בשל העכברת, נחלים רבים נסגרו לטיול ונגרמו נזקים כספיים כבדים לתיירות בצפון הארץ.

תוכנית הפעולה שהגיש השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, תבוצע באמצעות רשות הטבע והגנים ועיקרה הוא הקמת שקתות במעלה אגני הנחלים, וכתוצאה מכך - הסטת הזיהום הנובע מרעיית הבקר ומניעת הגעתו למקורות המים בצפון. התכנית תבוצע בשיתוף משרד הבריאות, משרד החקלאות, רשות המים ורשות ניקוז כנרת.

כל משרד יפעל בתחומו ובמשותף – כדי לצמצם זיהומים ומחלות, ובהם העכברת. התוצאות העיקריות הצפויות הן: מניעת התפרצות מחלות כתוצאה מרחצה במקורות המים, מניעת זיהום סביבתי בנחלים והבטחת פעילות רציפה של אתרי הטבע והתיירות בצפון.

התכנית תבוצע מתקציבי המשרדים והגופים: רשות הטבע והגנים: 6 מיליון שקל; המשרד להגנת הסביבה: 3 מיליון שקל; משרד הבריאות: עד 1 מיליון שקל; משרד החקלאות: 750 אלף שקל. הממשלה תפנה לקרן לשטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל בבקשה להקצאת 3 מיליון שקל להשלמת ביצוע התכנית. סך תקציב התכנית יעמוד על 13.75 מיליון שקל.

לצורך הפחתת הסיכון לזיהומים סביבתיים, כל משרד יפעל - בהתאם לסמכויותיו - להוציא לפועל בתוך שנתיים את התכנית משנת 2012 להרחקת הבקר שיזם המשרד להגנת הסביבה, כך שהמתקנים להשקיית הבקר יוצבו בסמוך לקווי אספקת המים הקיימים באזור.

במסגרת החלטת הממשלה יוקם צוות בין-משרדי לתיאום של כלל היבטי הזיהום בנחלי הצפון שיכלול את נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות, נציגי הרשוית המקומיות הרלוונטיות, רשות ניקוז כנרת, רשות הטבע והגנים ורשות המים.

כמו-כן, יורחב דיגום הנחלים ומקורות המים בצפון; ינוטרו מחלות בחיות בר; יחוסנו עדרים החשודים כנגועים בעכברת על ידי השירותים הווטרינריים וכן יבוצע חיסון עדרים באופן מונע.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, ציין "כבר שנים המשרד להגנת הסביבה מציע תוכנית לטיפול במניעת זיהומים בנחלים, לרבות ממחלת העכברת - אך לצערי התוכנית הזאת עוכבה בגלל היעדר התקציב".

"אני שמח שסוף סוף הצלחנו לגייס את התקציב הנדרש בעזרת שותפים רבים, ואפשר לגשת למימוש התוכנית במיידי - כדי למנוע בעתיד את התפרצויות העכברת בדומה למה שקרה בקיץ האחרון. מימוש התוכנית הכרחי כדי להגן על נחלי הצפון ולשמר אותם כמוקד תיירותי בטוח למבקרים עבור אזרחי מדינת ישראל", הוסיף אלקין.