צפו: תלמידי הישיבה רוקדים בירושלים

תלמידי ישיבת 'אורות הזורעים' קיימו בירושלים ריקוד "פלש מוב" במטרה לגייס כספים לשוק פורים לנוער בסיכון ולילדים עם צרכים מיוחדים.

רפאל לוי , י"ב באדר ב תשע"ט

צפו: תלמידי הישיבה רוקדים בירושלים
צפו: תלמידי הישיבה רוקדים בירושלים
צילום: תלמידי ישיבת הזורעים

צפו: תלמידי הישיבה רוקדים בירושלים

תלמידי הישיבה התיכונית "אורות הזורעים" שליד טבריה המשיכו גם השנה במסורת ועלו לרקוד בירושלים.

בשבוע שעבר הגיעו התלמידים למרכז העיר וקיימו ריקוד "פלש מוב". הריקוד נעשה לצורך גיוס כספים להפעלת שוק פורים לנוער בסיכון בבתי ילד ולילדים עם צרכים מיוחדים.