אז מי אנחנו באמת?

למרות שזרע ישראל נעקר מאדמתו והושלך לאדמה זרה, למרות כל הזבל והאשפה שנערם עליו – זרע ישראל לא איבד את ייחודו ועצמיותו.

הרב יצחק לסלו , י"ג באדר ב תשע"ט

הכותל
הכותל
צילום: אריה מינקוב

כפרטים וכחברה יש לאנשים נטייה להשתלב במרחב הכללי ולהגדיר את עצמם ביחס לתרבות השלטת. אצל עם ישראל, דבר זה לא רק מטשטש את ייחודנו הגדול אלא גם מביא אותנו לשכוח את עצמנו וסודנו הפנימי.

"שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחיבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם! - אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע". אותם יהודים שהלכו למשתה של אחשורוש וישבו לאכול ולחגוג כאשר הם רואים את כלי המקדש מוגשים לסעודה. אין יותר מסכה והסתר מאשר להיות קרירים ואדישים לנוכח ביזוי הקודש, וזה מה שחרץ את הקטרוג.

בכל הדורות היו בעמנו כאלו שנחשלו ונכשלו מאחור, שלא הרגישו שייכים לבשורה של עם ישראל, שרצו בתחילה לקחת חלק בתרבות הכללית ולבסוף להיטמע בה לחלוטין. הם שכחו את הסוד ונישאו על ידי הרוח לרעות בשדות זרים ונצמדו לתרבות זרה לבלי היכר. ומנגד, תמיד היו גדולי הדורות וענקי הרוח אשר החזיקו את העמדה הפנימית של "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה".

בין שני הקצוות האלו בעם, ניתן לראות תמיד את עמלק שמגיע בתזמון מדויק ויוצר תנועת מטולטלת ענקית שמטרתה להחזיר אותנו לנתיב. עמלק, שמנסה לרדוף ולהשמיד את ישראל מביא לכך שכל היהודים מכנסים, מתאחדים ומתאספים מחדש, ומשם חוזרים למצב של קבלה מחדש של מלכות שמיים ואהבת ה' "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש".

בתוך הגלות, בתוך התרבות הנוכרית השואבת מחד ובתוך הרדיפות מאידך עמלק עדיין מזדהים את הייחוד של ישראל. בתחילת נפילתו של המן אומרים לו אוהבים וזרש אשתו "...אִם מִזֶּרַע הַיְּהוּדִים מָרְדֳּכַי אֲשֶׁר הַחִלּוֹתָ לִנְפֹּל לְפָנָיו לֹא תוּכַל לוֹ כִּי נָפוֹל תִּפּוֹל לְפָנָיו". עמלק מזהה את סוד הנצח של ישראל ונקודת האור הגדולה הקשורה במרדכי ובישראלים כולם.

הכוזרי מסביר את הסוד שיצר הקב"ה בגלות ישראל. למרות שזרע ישראל נעקר מאדמתו והושלך לאדמה זרה, למרות כל הזבל והאשפה שנערם עליו – זרע ישראל לא איבד את ייחודו ועצמיותו. להפך, הזרע עיבד את כל מה שנשפך עליו בגלות, ינק את כוחו מכל מה שמכסה ומעלים אותו ומתוכו בונה את חייו העצמיים.

אדם חייב לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. אגרת הפורים ליוותה אותנו בלילות הגלות הארוכים והאירה את הדרך, והיום חוזרת ומתבארת ביתר עוז גם באור הגאולה. אנו כותבים לדורות, לגלות ולגאולה, לא את האור של מרדכי היהודי לבדו אלא את מסירות נפשה של אסתר המלכה, ששאבה את כוחה מאחדות האומה, מ"לך כנוס את כל היהודים". פורים מחזיר אותנו אל הדברים הפשוטים, אל עצמנו ועצמיותנו, ובמיוחד - אל היחד של עם ישראל כולו.

הרב יצחק לסלו הוא ראש מכללת אדיר במרום מבית "רוח הגולן"