מורה הנבוכים - מהדורה חדשה מונגשת

מהדורה חדשה של ספרו ההגותי של הרמב”ם מבקשת להנגיש אותו עבור הקהל הרחב. תרגום חדש וקולח, ביאור עדכני, הרחבות ועוד.

הרב יואל קטן , כ"ב באדר ב תשע"ט

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מורה הנבוכים. מהדורה חדשה מונגשת של ספרו ההגותי של הרמב"ם. חלק ראשון. מבאר ועורך ראשי: הרב ד"ר יוחאי מקבילי. קדומים, מפעל משנה תורה, תשע"ח. נב+347 עמ'. (rambam4u@gmail.com)

זמן קצר לאחר שסיים הרב מקבילי להכין, בעזרת צוות עוזרים מוכשר ומסור, את פרויקט 'משנה תורה' של 'מפעל משנה תורה' שהקים – מהדורה מעולה ומיוחדת במינה של משנה תורה להרמב"ם בנוסח משובח, עם ביאור קצר ותמציתי ומדויק וידידותי למשתמש, מהדורה שהצלחתה המופלאה הביאה גורמים אחרים להכין ולהפיץ מהדורה מתחרה דומה, עבר הרב יוחאי למפעל הבא שלו – הנגשת הספר מורה נבוכים לציבור הרחב.

הכרך הראשון יצא זה עתה לאור, ושוב – הכל מחודש ומצוחצח, מהמסד ועד הטפחות: תרגום מתוקן (שהרי את הספר הזה, כמו את שאר ספריו להוציא 'משנה תורה', כתב הרמב"ם כידוע בערבית), ניקוד ופיסוק וקיטוע מוקפדים ביותר, פירוש קצר ובהיר, הקדמות וכותרות ונספחים והפניות והערות ועוד, כל מה שעשוי להפוך ספר כבד זה, שהיה עד היום מושא לימוד ועיון של תלמידי חכמים וחוקרים בלבד, לנגיש וידידותי ומתאים ללימוד שיטתי על ידי כל אדם תורני שמתעניין גם בהגותו של הרמב"ם ולא רק בהלכותיו.

נוסף למרץ, לחשיבה מחוץ לקופסא, להרגשת השליחות ולכישרון הלמדני של הרב מקבילי, הוא התייחד גם ביכולת לקבץ סביבו קבוצה משובחת ביותר של עוזרים, שהולכים עמו, חלקם בהתנדבות וחלקם בשכר, לאורך כל הדרך, ומביאים את המלאכה לשלמות נדירה בכל ההיבטים הנ"ל, ביניהם החוקר המעמיק הרב הלל גרשוני, איש הלשון ד"ר יחיאל קארה, הפיסיקאי והלמדן חיים וייסמן ועוד.

כל עמוד בספר כולל, נוסף לתרגום המשופר, לניקוד ולפיסוק ולקיטוע, לכותרות המשנה, להפניות הפנימיות המרובות, למיספור הפיסקאות ועוד – פירוש וביאור מלאים הצמודים לטקסט החיבור, ועוד הרחבות ועיונים בחלק התחתון של העמוד, כולם בשפה מדויקת ובהירה ונוחה לקליטה, מלאכה באמת מיוחדת במינה.

תוצאת ×ª×ž×•× ×” עבור מורה × ×‘×•×›×™× יוחאי מקבילי