הוסרו חלקי אבן וטיח מהכותל המערבי

הקרן למורשת הכותל בדקה את יציבות האבנים והסירה חפצים שהביאו ציפורים וכן חלקי אבן רופפים.

אורלי הררי , כ"ז באדר ב תשע"ט

בפיקוח רב הכותל
בפיקוח רב הכותל
צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

הקרן למורשת הכותל המערבי ביצעה בדיקה תקופתית של יציבות אבני הכותל.

הבדיקה נעשית פעמיים בשנה בערב חג הפסח ובערב ראש השנה, בכותל, באזור קשת וילסון המקורה וקיר בנין המחכמה.

במהלך הבדיקה מנקים את נדבכי הכותל מחפצים שונים שהביאו ציפורים וכן מסירים חלקי אבן רופפים וחלקי טיח רופף שבין האבנים.

בבדיקה שנעשתה ביממה האחרונה הוסרו חלקי אבן וטיח רב מהרגיל. בחלקו התחתון של הכותל הבנוי מאבנים המקוריות יש תופעה של קורוזיה באבנים. השנה הוסרו מספר "קליפות" רבות.

כדי לפתור זאת אנשי השימור מספיגים את האבן המתקלפת בחומרי מליטה על בסיס של סיד טבעי (קונסולידציה של האבן)\ פעולה זו גורמת לחיזוק השכבות ועצירת ההתקלפות.

הפעולה מתבצעת בפיקוחו של רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ, בשיתוף רשות העתיקות ובהתאם למגבלות ההלכתיות שנקבעו.