התפילה על ראשי המדינה בתפילה לשלום המדינה: לשנות או להוסיף?

אני הקטן הייתי מעדיף ששינוי בתפילה היפה הזו ייעשה רק בקונצנזוס רחב של הרבנים והקהילות אומרי התפילה לשלום המדינה.

הרב יואל קטן , כ"ז באדר ב תשע"ט

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

השבוע התפרסם שמורנו הרב זלמן מלמד שליט"א, ראש ישיבת בית אל ומגדולי הרבנים בציבור שלנו, ביקש להוסיף בשבת הקרובה, שבת פרשת החודש, לקראת הבחירות, את המשפט הבא בתפילה לשלום המדינה, הנאמרת ברוב בתי הכנסת אחרי קריאת התורה: 'העמד בראשה אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת ושונאי בצע'.

אין ספק שזו בקשה ראויה לשבת זו שחלה שלושה ימים לפני הבחירות, שכרגיל עשויות להכריע – על פי דרך הטבע – מי יעמוד בראש המדינה בשנים הבאות, ומי יהיו השרים ובעלי התפקידים הבכירים בה. הציבור שלנו מכבד מאוד ב"ה את מנהיגי המדינה לדורותיהם (חוץ מאלו שסרחו וקלקלו את מעשיהם, ואין כאן המקום להאריך בכך), אך בוודאי שהוא מתפלל לכך שנזכה שיעמדו בראשנו 'אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע', שהרי רוב המנהיגים, גם היותר מוצלחים, שהיו למדינתנו מאז קמה, לא כל כך עומדים בקריטריונים האלו.

אם אפשר היה להגיע לקונצנזוס בציבור שלנו היה מקום אפילו להוסיף את הבקשה הזו בקביעות לתפילה לשלום המדינה, לא רק בשבת שלפני הבחירות, ואחרי הבקשה 'שלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך' – להוסיף תמיד, כבקשה לעתיד שטרם זכינו למימושה, 'העמד בראשה אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת ושונאי בצע'.

אולם אחר בקשת המחילה ממורנו ורבנו ראש הישיבה הרב זלמן שליט"א, הבקשה הזו לכלל הציבור מגיעה כאשר במוסדות ישיבת בית אל ובכמה קהילות ויישובים הנוסח הזה נאמר כבר, בעקבות הכרעתו של הרב שליט"א. אבל לא כתוספת לנוסח הקיים – אלא שהבקשה הזו, שהקב"ה יעמיד בראש המדינה 'אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת ושונאי בצע' באה במקום המשפט בנוסח הרגיל של התפילה לשלום המדינה 'ושלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך'.

המשפט החשוב הזה בוטל, אולי כמחאה על כמה מראשינו ושרינו ויועצינו שנהגו באופן מחפיר כלפי תורת ישראל וכלפי ארץ ישראל ועם ישראל, בעיקר בתקופת ההתנתקות – ולא רק אז, ובמקומו נוסחה הבקשה הנ"ל 'העמד בראשה אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת ושונאי בצע'.

וכאן הבן שואל: ילמדנו רבנו הרב מלמד שליט"א, האם בזמן שאנו מתפללים שיעמדו בראשנו אנשי חיל יראי אלוקים אין כבר צורך לבקש גם שאלו שמנהיגים אותנו כעת בפועל, אלו שנוהגים ברכבת הענקית שנושאת את כולנו לקראת המשך צמיחת גאולתנו והקץ המגולה העומד כבר כאן מעבר לאופק, גם אם לצערנו אינם יראי אלוקים ולא תמיד דוברי אמת וממש אינם שונאי בצע ולטעמנו אפילו אינם כל-כך אנשי חיל? האם אין צורך להתפלל לה' שישלח להם את אורו ואת אמיתו? האם עדיף שיעשו טעויות, שישתבש שיקול דעתם, שהם יובילו את כולנו בדרכים עקלקלות ח"ו, כאשר למעשה הם אלו שמחזיקים עתה בהגה, ולא אנשי החיל והאמת יראי האלוקים ושונאי הבצע לבואם אנו מצפים?

עצם השינוי בתפילה לשלום המדינה, תפילה מקסימה בתוכנה ובסגנונה, שכנראה נתחברה ביסודה על ידי הרב הראשי הרב הרצוג זצ"ל, תוקנה ושופרה על ידי הראשון לציון הרב עוזיאל זצ"ל, ועברה ליטוש אחרון בידי הסופר ש"י עגנון, גם הוא אינו לטעמי, לעניות דעתי. אני הקטן הייתי מעדיף ששינוי בתפילה היפה הזו ייעשה רק בקונצנזוס רחב של הרבנים והקהילות אומרי התפילה לשלום המדינה, ועד אז 'שב ואל תעשה עדיף'. אמנם מי אני שאומר למורנו הרב זלמן מלמד שליט"א מה ייעשה בישיבתו ובקהילתו, ומה חשובה עניות דעתי מול הרבנים והקהילות שקבלו הנהגה זו ממנו. אולם הוויתור על הבקשה, שאמורה לצאת מכל הלב, שריבונו של עולם ישלח אור ואמת לעיניהם ולליבם ולמוחם של ראשינו שרינו ויועצינו, מפני שאינם עדיין המנהיגים שלהם אנו מצפים – לעניות דעתי יש בוויתור זה פספוס גדול.

בזמן מלחמת לבנון השנייה, על תקלותיה החמורות, שבתתי באחת השבתות עם משפחתי באחד היישובים בבנימין, שבו קיבל רב היישוב שליט"א את בקשת רבים מן המתפללים לשנות את נוסח התפילה לשלום המדינה לפי דעת הרב מלמד שליט"א. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי באוזניי נוסח זה, ולי הקטן זה צרם, אבל כמובן שלא אמרתי מילה – אני אורח, ויש כאן רב. בסוף תפילת שחרית התקיים שיעור קצר של רב היישוב, ובסוף דבריו ביכה את התקלות במלחמה הזו כפי שהתחילו להתפרסם בתקשורת - את טעויות המנהיגים, את הבלגן בפקודות הצבא, את ההסברה הלקויה, את הנפגעים הרבים ועוד, וסיים את דבריו בכך שצריך להרבות בתפילה.

השיעור הסתיים, וליוויתי את הרב לביתו, הערתי לו משהו על השיעור, והוא השיב, ואח"כ אמרתי לו: 'הרב, מי שביטל בישוב שלו את הבקשה "ושלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה" – מה לו להתלונן שראשי המדינה מתבלבלים, השרים נבוכים, והיועצים מטעים?'... הרב השיב שלי: 'כאלו מנהיגים אתה רוצה'? ואני עניתי לו 'חס ושלום, טוב מאוד שאתה מוסיף את הבקשה 'העמד בראשה אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת ושונאי בצע' – למרות שלטעמי ולעניות דעתי חבל לשנות את הנוסח היפה והאלגנטי של התפילה לשלום המדינה המקובלת; להוסיף אפשר – אבל למה לגרוע? ואתה גרעת, לא התפללת שהראשים והשרים והיועצים ינהגו את הרכבת האדירה שלנו באור – אז הם נוהגים אותה בחושך, לא ביקשת שהם יובילו את עמנו באמת – אז הם מובילים אותו בשקר, אין לך להלין אלא על עצמך'...

אני יודע שיש מידה של עזות פנים להעיר כאן בעניות דעתי על הנהגה של אחד מגדולי הרבנים בציבור שלנו, הגאון ראש הישיבה הרב זלמן מלמד שליט"א, גדול בתורה ובמעשים ובהנהגת הציבור, שאני אוהב אותו ומכבד אותו מאוד מאוד למרות שלא זכיתי להיות תלמידו. פניתי בזמנו לכמה מתלמידיו, רבנים חשובים מצד עצמם, וביקשתים להפנות את תשומת ליבו של הרב שליט"א לדבריי, אך כנראה שלא הרגישו נוח לקיים את בקשתי, או שהרב שמע ושקל ודחה את דבריהם. אינני יודע.

בכל אופן אני הקטן קורא מכאן שלא לשנות את נוסח התפילה לשלום המדינה המקובל, בוודאי שלא להשמיט את הבקשה החשובה, שגורל העם והארץ תלוי בה - 'שלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה', גם אם עדיין לא שבו שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, וגם אם הם גורמים לנו הרבה יגון ואנחה. במקביל כדאי לדון, ולהתייעץ עם מגוון רחב של רבנים ועם הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית, אם להוסיף לתפילה את הבקשה החשובה מאוד שניסח הרב מלמד שליט"א: 'העמד בראשה אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת ושונאי בצע'. בכל אופן בשבת זו, לקראת הבחירות, בוודאי שחשוב להתפלל שהמנהיגים שייבחרו יהיו כמה שיותר אנשי חיל ויראי אלקים ואנשי אמת ושונאי בצע.

מי יתן ויתקבלו תפילותינו על ההווה ועל העתיד בעזרת ה'.