הריבית במשק תישאר ללא שינוי

נגיד בנק ישראל הודיע כי החליט להשאיר את הריבית ברף של 0.25%. בבנק מעריכים כי ברבעון השלישי תעלה הריבית במשק.

ערוץ 7 , ג' בניסן תשע"ט

פרופ' אמיר ירון
פרופ' אמיר ירון
צילום: דוברות

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הודיע אחר הצהריים (שני) כי הריבית במשק תישאר ללא שינוי בשיעור של 0.25%.

חטיבת המחקר של בנק ישראל מעריכה כי ברבעון השלישי של השנה עתידה הריבית לעלות לשיעור של 0.5% ועד לתום השנה הבאה להגיד לרף של 1.25%.

בתדרוך שערך הנגיד הוא הסביר את שקלול הנתונים שהביא להחלטה. "הפיחות שחל בסוף 2018 בשקל נבלם, ומתחילת השנה נרשם ייסוף של כ-4.5% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. כפי שציינתי, ייסוף עשוי לעכב את המשך עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד, ולכן הוא עשוי להשפיע גם על תוואי המדיניות המוניטרית".

"בשלב זה קיימת אי ודאות לגבי מספר גורמים מרכזיים שישפיעו על המדיניות בעתיד הקרוב– התפתחות שער החליפין, תמונת הכלכלה העולמית ובפרט המדיניות המוניטרית בחו"ל, ההתפתחויות בכלכלה הריאלית, המדיניות בה תנקוט הממשלה החדשה ועוד. בעת הזו, הרמה הנוכחית של הריבית תואמת, להערכת הוועדה, את מצב המשק, ואת הצורך להמשיך לתמוך בעליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד".

"ככל שיתממש התרחיש הבסיסי, של המשך צמיחה בקצב נאה ועלייה מתונה באינפלציה, הוא יהיה עקבי עם עלייה הדרגתית וזהירה של הריבית. במידת הצורך, הוועדה תוכל להמשיך לקיים מדיניות מוניטרית מרחיבה למשך זמן יותר ממושך, באופן שיהיה עיקבי עם השגת יעדי המדיניות", סיכם הנגיד