יצא לאור ספרו של הרב דבליצקי על פסח

הרב שריה דבליצקי היה ידוע בנוהגו במנהגי האשכנזים הפרושים בארץ ישראל, עכשיו יצא ספר הלכות ומנהגי פסח שנהג בהם הרב.

ערוץ 7 , ט' בניסן תשע"ט

חיבור מיוחד עם הרב קוק. הרב שריה דבליצקי זצ"ל
חיבור מיוחד עם הרב קוק. הרב שריה דבליצקי זצ"ל
צילום: דוד זר

הרב שריה דבליצקי שנפטר לפני כמה חודשים, חיבר במהלך שנות חייו עשרות ספרים בהלכה ובקבלה ובמנהגי ישראל. עכשיו יוצא לאור ספרו על הלכות ומנהגי פסח.

הרב דבליצקי לא נשא מעולם בשום תפקיד רשמי, אך סביבו נאספה חבורת תלמידים נאמנה ששתתה בצמא את דבריו ועקבה בדייקנות אחרי הנהגותיו הלפעמים-יחידאיות.

כבר בחייו החל לחבר ספר הלכתי סביב הנהגות הפסח וליל הסדר בעזרת נכדו ותלמידו רח"מ דבליצקי, שנאלץ לסיים את הכנת הספר לבדו לקראת הפסח הראשון להסתלקותו.

בספר נמצאים בירורי הלכה ודקדוקי הלכה בדרכו של הרב דבליצקי, שנהג במנהגי האשכנזים הפרושים בארץ ישראל שנוטים אחרי מנהג הגר"א, תוך דקדוק במהלך שרשרת הפסיקה עד המקורות הראשוניים ביותר, ובדרך כלל תוך בירור מנהגי הגר"א והכרעותיו בעניין המדובר.

כך למשל, הוא מכריע שיש לאכול דווקא כזית כרפס ואפשר אף יותר, אך מעדיף מלפפון מאשר סלרי מפני שאין הדרך לאכול סלרי בפני עצמו אלא כטפל למרק, ולכן יתכן שצריך לברך עליו 'שהכל'.

גם הערות מוסריות ומחשבתיות על קדושת המועדים בכלל וחג הפסח בפרט נוספו פה ושם במהלך הדברים, והן מאירות ושמחות.

בסוף הספר נוספו שני פרקים מעניינים – האחד כולל את הנהגותיו המיוחדות של הרב דבליצקי עצמו, חומרותיו ודקדוקיו, בענייני פסח וליל הסדר, והשני כולל הערות שיטתיות על הלכות פסח והסדר מתוך החיבור 'מעשה רב' המתאר את מנהגי הגר"א.