משרד החינוך:
צוות מקצועי לבחינת הערכה בית ספרית יוצא לדרך

המשרד יקיים הליך ציבורי רחב היקף שיפנה לכ-100 אלף מנהלים, מורים, רשויות מקומיות, הורים, מפקחים, אנשי חינוך ואנשי אקדמיה.

אורלי הררי , ט' בניסן תשע"ט

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

משרד החינוך מינה צוות מקצועי אשר ייבחן את ההערכה הבית ספרית במערכת החינוך.

הצוות כולל מנהלי בתי ספר, מומחים מתחום החינוך, הערכה ומדידה ונציגים ממשרד החינוך. הצוות יחל את עבודתו בימים הקרובים.

הצוות הוקם בהתאם להודעת המשרד לבית הדין האזורי לעבודה בפברואר האחרון, על רקע החלטתו שלא לפרסם את הציונים הבית ספריים של המיצ"ב בעקבות הפגיעה בתהליכי ההוראה והלמידה, ועל רקע הפגיעה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית.

במשרד החינוך אומרים כי תהליכי מדידה והערכה מהווים כלי חשוב והכרחי לניהול מערכת החינוך וקידומה, כשתוצאות ההערכה מספקות למשרד בסיס נתונים המשמש אותו בניהול המערכת ומעקב אחר התקדמותה, ומהוות תשתית לתִעדוף השקעת המשאבים ומתן מענה מותאם לכל מוסד חינוך על פי צרכיו.

הצוות המקצועי שיוצא לדרך יגבש תפיסה מערכתית והמלצות למודל הערכה ארצי בשלבי החינוך השונים, תוך התייחסות שיפנה לכ- 100,000 משתתפים, בהם: מנהלים, מורים, רשויות מקומיות הורים, מפקחים, אנשי חינוך ואנשי אקדמיה.

ההליך הציבורי יתבצע בשלושה ערוצים מקבילים: (1) אתר התייעצות אינטרנטי (2) קבוצות דיון של הורים ותלמידים, מנהלים ומורים, מנהלי מחלקות חינוך ומפקחים שיתקיימו ב-6 מוקדים ברחבי הארץ (3) קול קורא לקבלת הצעות ממומחים. מהלך ההיוועצות יחל מיד לאחר החזרה מחופשת הפסח, ועם השלמתו יגבש הצוות המקצועי את המלצותיו.